top of page

Lapin AMK, Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupunkikeskustan kehittäminen

2020 - 2022

Rovaniemen kaupunkikeskustan kehittäminen
arctic factory logo black.png

Toimimme strategisen kehittämisen ja palvelumuotoilun kumppanina Lapin AMK:n hallinnoimassa ROKKE-hankkeessa, jonka tavoiteena oli määrittää yhteinen toimintamalli Rovaniemen kaupunkikeskustan kehittämiseen eri kohderyhmien kesken. Toimeksiannossa käytiin Rovaniemen kaupungin avaintoimijoiden kanssa läpi kehittämisen strategisia tavoitteita ja kaupunkiorganisaation sisäistä yhteistä toimintamallia sekä saatettiin eri sidosryhmien edustajat samalle kartalle siitä, miten, miksi ja kenelle kaupunkikeskustaa ollaan kehittämässä.


Kehittämisen vaikuttavuuden kannalta olennaista oli käynnistää muutos poteroituneesta kehittämisasenteesta kohti yhteistyötä ja avointa kehittämistä kaikkien toimijoiden kesken. Lisäksi fasilitoiduissa keskusteluissa nousi esiin runsaasti kehittämistarpeita sekä -ideoita siitä, millaisia konkreettisia muutoksia voitaisiin tehdä paremmin toimivan kaupunkikeskustan kehittämiseksi. Työpajoissa käytettiin osallistavan yhteiskehittämisen menetelmiä, joiden avulla kaupunkilaiset, yritystoimijat, poliittiset päättäjät ja aluetta kehittävät viranomaiset saivat tuoda näkökulmansa osaksi kehitystyötä.


Projektissa onnistuttiin määrittämään suunta ja pelisäännöt yhteiselle kehittämiselle sekä käynnistämään prosessi, jonka lopputuloksena syntyi eri toimijoita yhdistävä Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry. Prosessin myötä yhdistys pystyi aloittamaan toimintansa tilanteesta, jossa eri sidosryhmät ymmärtävät sekä toistensa että kaupunkikeskustan käyttäjien tarpeita ja toiveita aiempaa paremmin.


Asiantuntijoitamme edellytettiin vahvaa käyttäjälähtöistä ja palvelumuotoilullista kehittämisotetta sekä kykyä fasilitoida keskustelua demokratisoiva ja aidosti osallisuutta edistävä prosessi. Lisäksi toteutuksessa tarvittiin laajaa ymmärrystä ekosysteemisestä kehittämisestä, strategisesta kehittämisestä sekä kaupunkisuunnittelusta. Hyödyksi oli myös asiantuntijoidemme vahva aluetuntemus sekä kokemus Rovaniemen kaupunkikeskustassa toimimisesta.

TOIMENPITEET

  • Työpajat kaupunkiorganisaation vastuuhenkilöiden kanssa (strategiset linjaukset, yhteistyön malli, työnjakosuunnitelma)

  • Määrittelytyöpajat kaupunkikeskustan toimijoiden kanssa (yritykset, asukasyhdistykset, muut yhdistykset, kiinteistönomistajat, kaupunkiorganisaation toimijat)

  • Tulosten yhteenveto ja esittely sidosryhmille

LOPPUTULOKSET

  • Kaupunkikeskustan kehittämisen toiminta- ja rahoitusmalli (sis. pelisäännöt ja kehittämisen vuosikello)

  • Yhteistä kehittämistä ohjaavat strategiset tavoitteet

  • Arvot ja asiakaslupaus

bottom of page