top of page
arctic factory rihmasto.png
arctic factory liikemerkki 2022 web.png

ilmaiset sisällöt | hankemestarit

hankemestarit kesukka tausta.jpg
hankemestarit kesukka valkoinen.png
Vie hankkeesi uudelle tasolle
arctic factory rihmasto.png
HANKEMESTARIT X KESUKKA
5.4.2024 ROVANIEMELLÄ

Hankemestarit x KESUKKA -tapahtuma kutsuu hankemestarit yhteen kehittämään hanketyön tulevaisuutta. Olemme luomassa aivan uudenlaista digitaalista työkalua, joka vie hankkeiden suunnittelun, toteutuksen ja yhteistyön uudelle tasolle.

KESUKKA on

  • Digitaalinen työkalu hanketyön hallinnointiin

  • Kehittämisprojekti, jolla ratkaistaan hanketyön vaikuttavuuden haasteita

  • Kesukka on myös kesy poro

Osallistu tapahtumaan ja ole ensimmäisenä vaikuttamassa siihen millainen työkalusta tulee.

Tapahtuma on osallistujalle ilmainen

Y-North | Aittatie 3, Rovaniemi

perjantaina 5.4.2024

klo 9.00-12.00

lapin amk arctic factory.png
hankemestarit kesukka tausta.jpg

Nyt luodaan hanketyöhön täysin uudenlainen digitaalinen työkalu, joka vie hankkeiden suunnittelun, toteutuksen ja yhteistyön uudelle tasolle. 

hankemestarit kesukka valkoinen.png
Mitä jos käytössäsi olisi työkalu, josta näet kehittämishankkeiden nykytilan, historian ja tulevaisuuden?

Hankkeiden vaikuttavuudessa on isoja ongelmia, jotka liittyvät jatkuvuuteen, yhteistyöhön ja tiedon puutteeseen. Hankesuunnittelijoilla ei ole tietoa muista suunnitteilla olevista hankkeista, hankepäälliköt eivät löydä tietoa omaan hankkeeseen kytkeytyvistä projekteista, eivätkä kehittämisjohtajat maakunnassa pysty ylläpitämään kuvaa käynnissa olevista hankkeista ja niiden strategisista vaikutuksista.

KESUKKA kokoaa tiedon ja tarjoaa työkalut, jotta sinä voit viedä hanketyösi uudelle tasolle. KESUKKA on täysin uudenlainen digitaalinen työkalu, jota käytetään hankkeiden suunnittelun, toteutuksen ja strategisen vaikuttavuuden parantamiseen.

Tule mukaan vaikuttamaan siihen millainen työkalusta tulee.

arctic factory rihmasto.png
hankemestarit kesukka tausta.jpg

Mitä jos Lapin maakunnan kehittämistyöstä olisi saatavilla ajantasainen tilannekuva digitaalisella alustalla jokaiselle halukkaalle? 

hankemestarit kesukka valkoinen.png

ohjelma | pe 5.4.2024

klo 8.30

Aamukahvit

Kahvia, teetä ja hyvää seuraa

klo 9.00

Tapahtuman aloitus

  • Tutkimustulosten esittely, Vaikuttavuuden haasteet kehittämistyössä, Jussi Olavi Jokinen

  • Kesukka - Mistä on kyse? Future of Public Project Management, Jussi Korhonen

klo 10.00

Ryhmätyöskentely

Miltä näyttää hanketyön tulevaisuus? - Digitaalisen alustan tarvemäärittely

klo 11.30

Yhteenveto ja keskustelu

  • Mitä meidän tulisi erityisesti ottaa huomioon?

  • Miltä onnistuminen näyttää?

klo 12.00

Tapahtuma päättyy

puhujat | hankemestarit

JUSSI KORHONEN

Mistä on kyse?

Kesukka - Future of Public Project Management

Johtamisen ja strategisen kehittämisen asiantuntija Jussi Korhonen kertoo tapahtumassa mikä on KESUKKA, kenelle se on tarkoitettu ja mihin sitä on tarkoitus käyttää.

Jussi myös fasilitoi ryhmätyöskentelyn, jonka aikana sinä ja muut hankemestarit pääsette kertomaan mitä ongelmaa uuden digitaalisen työkalun tulee ratkaista, mihin tarpeisiin sen tulee vastata ja miltä onnistuminen näyttää. Pääset myös ideoimaan työkalun toiminnallisuutta ja sisältöjä.

hankemestarit jussi olavi jokinen.jpg

JUSSI OLAVI JOKINEN

Vaikuttavuuden haasteet kehittämistyössä

Tutkimustulosten esittely

Asiantuntija Jussi Olavi Jokinen on toteuttanut alkuvuoden 2024 aikana haastattelututkimuksen, joka pureutuu kehittämistekojen vaikuttavuuteen ja erityisesti siihen mitä haasteita me voisimme yhdessä ratkaista tässä maakunnassa.

Jussi Olavi esittelee tapahtumassa tutkimuksen tuloksena syntyneet haasteet ja väittämät hanketyön vaikuttavuudesta.

ryhmätyöskentely | hankemestarit

Hankemestarit -tapahtumien ytimessä on aina ollut vuoropuhelu ja hyvä keskustelu. Osallistujilla on tällä kertaa erityinen rooli, sillä tavoitteena on kerätä tietoa siitä, minkälaisia haasteita KESUKKA-työkalu voi olla ratkaisemassa, mitä apua hankemestarit tarvitsevat työnsä vaikuttavuuden kehittämiseen ja millaisia toiminnallisuuksia työkaluun tarvitaan. 

Fasilitoidussa ryhmätyöskentelyssä ja keskustelussa jokaisella on mahdollisuus tuoda omat näkökulmansa ja ajatuksensa rohkeasti esiin.

paikka | hankemestarit

Y-North | Aittatie 3, Rovaniemi

bottom of page