top of page
arctic factory liikemerkki 2022 web.png

palvelut | palvelumuotoilu

hands arctic factory.jpg

Vie vaikuttavuutesi
uudelle tasolle

Ole vaikuttavan ihmislähtöisen
kehittämisen edelläkävijä
arctic factory rihmasto.png

Apunasi on pohjoinen muotoilutiimi, joka tunnetaan nimellä tehtaan tyypit

af button.png

Palvelumuotoilu

Tutustu palvelumuotoilun ja osallistamisen asiantuntijoihin. Tutkimme käyttäjäkokemusta ja teemme ehdotuksia palvelupolun uudistuksista, rakennamme uusia toimintamalleja ja kokonaisuuksia kerätyn tiedon pohjalta.

af button.png
af kehitys.png

Kehittämisen fasilitointi

Autamme sinua tehokkaassa projektijohtamisessa ja fasilitoinnissa luovin menetelmin. Voimme vastata useamman vuoden projektin pyörittämisestä tai toimia kumppanina yksittäisten toimenpiteiden fasilitoinnissa.

af button.png
af muutos.png

Strateginen muutostyö

Tarjoamme tukea strategisessa kehittämisessä huomioiden vaikutukset niin arjen käytänteisiin kuin pitkän aikavälin visioihin. Avustamme myös tehokkaissa muutosprosesseissa kaikilla tasoilla – johdosta henkilöstöön ja asiakkaisiin.

af button.png

Viestinnän tuki

Takaamme, että viestintä on kehittämisen tukena ja kohdistettu oikeille kohderyhmille. Autamme viestimään muutoksesta, järjestämään laadukkaita tapahtumia ja tilaisuuksia sekä suunnittelemaan viestinnän sisältöjä ja viestintämateriaaleja.

af button.png

Haluatko vaikuttaa maailmaan?

Vaikuttavuus kehittämistyössä tarkoittaa konkreettisia muutoksia ja positiivisia vaikutuksia ihmisten arkeen ja organisaation toimintaan. 

Palvelumuotoilun avulla teet vaikuttavaa muutosta, joka näkyy positiivisesti ihmisten arjessa ja työssä. Vaikuttavuus on parempaa asiakaskokemusta, toimivampia palvelupolkuja sekä pitkälle kantavaa strategista päätöksentekoa ja muutosta.

Vaikuttavuutta arvioidaan sillä, miten hyvin kehittäjä saa ihmiset innostumaan, rakentaa käytänteitä arkeen, keskittyy asiakkaan ja sidosryhmien tarpeisiin sekä miten pitkäjänteistä suunnittelu ja muutos on.

af pallokehys.png
Edited-15.jpg
af button.png
af pallokehys.png
Entraus Silta 02 (3).jpg

Osallista ihmisiä
ilman stressiä

Tehdään loppu tuskaisesta osallistamisesta. Tutustu asiantuntijoihimme, jotka tarjoavat osaamista ja menetelmiä palvelumuotoiluun ja osallistamiseen - vaivattomasti.

Kokeneet osaajat auttavat sinua kehittämään asiakkaiden, työntekijöiden ja elinkeinoelämän tarpeita kuunnellen. Teemme käyttäjäkokemuksen tutkimista, palvelupolun uudistuksia ja rakennamme toimintamalleja.

Hyödynnä monipuolisia ja innostavia osallistamisen menetelmiämme sekä osallistavan kehittämisen työkalujamme luodaksesi onnistuneita kehityshankkeita.

ADW2018_Pilke_Seminaari_Action_Varuskunta_FullRes_32 copy.jpg
PALVELUMUOTOILU

Vaikuttavuusmatkasi
alkaa täältä

Varaa 45 minuutin täysin ilmainen sparraus asiantuntijan kanssa, jossa käymme sinun tarpeesi läpi ja laadimme kanssasi kehittämissuunnitelman.

arctic factory rihmasto.png
af button.png
af erotin.png
hands arctic factory.jpg

Tuo palvelumuotoilun toimintamalli oman tiimisi käyttöön

Miksi palvelumuotoilu?

Autamme sinua ottamaan ihmislähtöisen kehittämisen toimintamallin käyttöön - henkilötasolla, tiimin tasolla ja koko organisaation tasolla.
af button_edited.png
af asiakaskokemus.png

ASIAKASKOKEMUS

Palvelumuotoilu varmistaa, että palvelut suunnitellaan käyttäjälähtöisesti, mikä tehostaa palvelujen käyttöä ja parantaa tyytyväisyyttä, tehokkuutta ja tuloksia.

af button_edited.png
af tuloksellisuus.png

TULOKSELLISUUS

Palvelumuotoilu varmistaa johdonmukaisuuden ja yhtenäisyyden kehittämisessä. Tämä parantaa viestintää, koordinointia ja yhteistyötä, johtaen parempiin tuloksiin sekä palvelujen käyttäjien että organisaation näkökulmasta.

af button_edited.png
af tehokkuus.png

TEHOKKUUS

Palvelumuotoilu auttaa tunnistamaan asiakkaiden tarpeet ja palvelujen kehittämiskohteet Tämä johtaa kustannussäästöihin ja resurssien tehokkaampaan käyttöön organisaatiossa.

Luo tiekartta menestykseen

Miksi strateginen kehittäminen?

Systemaattinen strateginen kehittäminen ei ainoastaan selkiytä tavoitteita, vaan myös mahdollistaa tehokkaan reitin kohti pitkäaikaista menestystä ja tuloksia.

MUUTOS

Kehittämisprojektin tulosten on synnytettävä muutos, ja tämä edellyttää strategista suunnittelua hankkeen alkuvaiheessa sekä jatkuvaa muutosjohtamista koko kehittämisen prosessin ajan.

JOHDONMUKAISUUS

Strateginen kehittäminen varmistaa organisaation systemaattisen ja tehokkaan etenemisen kohti tavoitteita. Yhdessä työskennellen huolehdimme siitä, että muutokset ja kehittäminen heijastavat organisaation yhtenäistä visiota.

KESTÄVYYS

Strateginen kehittäminen avaa organisaatiolle mahdollisuuden ennustaa, sopeutua ja reagoida pitkällä aikavälillä muuttuviin olosuhteisiin. Tämä pitkäjänteinen näkemys mahdollistaa kestävien ratkaisujen rakentamisen, jotka eivät ainoastaan vastaa nykyisiin haasteisiin vaan myös varmistavat menestyksen tulevaisuudessa.

Strateginen kehittäminen

Tarjoamme pitkäjänteistä suunnittelua, joka keskittyy asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin. Pyrimme aina näkemään sekä arjen pienten käytänteiden että vuosien päähän kurottavan ison vision vaikutukset.

af button.png
af muutos.png

Muutosprosessien johtaminen

Avustamme sinua tehokkaissa kehittämis- ja työkulttuurin muutoksissa ja niiden johtamisessa. Olemme apuna niin johdon, henkilöstön kuin asiakkaiden tasolla.

VAIKUTTAVUUS

arctic factory rihmasto.png
arctic factory liikemerkki valkoinen 2022 web.png

MASTERCLASS

AF MasterClass on lisäravinnetta yritysten kasvutarinoille. Valmennus auttaa yrityksiä löytämään oman arvonsa, rakentamaan vahvan arvolupauksen ja tekemään asiakaslähtöistä myyntiä ja markkinointia.

Menesty asiakaslähtöisesti 
af rihmastoverkko taustakuva.jpg
bottom of page