top of page
arctic factory liikemerkki 2022 web.png

palvelut | palvelumuotoilu

entraus sote palvelumuotoilu_edited.jpg

Autamme sinua ja tiimiäsi laittamaan ihmisten kokemuksen kaiken ytimeen

julius palvelumuotoilu.jpg

Tuo palvelumuotoilun toimintamalli organisaatioosi

Autamme sinua ottamaan ihmislähtöisen kehittämisen toimintamallin käyttöön - henkilötasolla, tiimin tasolla ja koko organisaation tasolla.

Kun palvelumuotoilua käytetään strategisella tasolla, julkiset palvelut voivat hyötyä siitä monin tavoin.

 

 • Ensinnäkin palvelumuotoilu auttaa varmistamaan, että palvelut suunnitellaan käyttäjälähtöisesti, mikä tarkoittaa, että ne suunnitellaan vastaamaan niitä käyttävien ihmisten tarpeita. Tämä lisää palvelujen käyttäjien tyytyväisyyttä ja parantaa tehokkuutta ja tuloksia.

 • Toiseksi palvelumuotoilu auttaa tunnistamaan asiakkaiden tarpeet ja palvelujen kehittämiskohteet, jolloin parannuksia voidaan tehdä. Tämä johtaa organisaation kustannussäästöihin ja resurssien parempaan käyttöön.

 

 • Lopuksi palvelumuotoilu auttaa varmistamaan, että julkisia palveluja tarjotaan johdonmukaisesti ja yhtenäisesti eri osastojen ja virastojen välillä. Se johtaa parempaan viestintään, koordinointiin ja yhteistyöhön, mikä puolestaan johtaa parempiin tuloksiin sekä palvelujen käyttäjien että koko organisaation kannalta.

TOIMINTAKULTTUURI  -  TYÖKALUT  -  MITTARIT

Rakenna brändiä asiakaskokemuksen avulla

Autamme sinua laittamaan asiakkaan bränditarinasi keskiöön. Alat vaalimaan kulttuuria, jossa asiakkaan kokemus rakentaa brändin, joka muistetaan ja jota rakastetaan.

Palvelumuotoilu on prosessi, jossa keskitytään luomaan asiakaskeskeinen lähestymistapa palvelujen tuottamiseen. Ymmärtämällä asiakkaiden tarpeita ja toiveita palvelumuotoilu auttaa kehittämään myös houkuttelevan brändikokemuksen.

 • Brändin muotoilu johtaa asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden lisääntymiseen. Saat brändilähettiläitä asiakkaista ja asukkaista ympärilläsi.
   

 • Hyvä bränditarina ei kerro sinusta ja yrityksestäsi, vaan asiakkaastasi.

 • Palvelumuotoilun avulla kirjoitetaan bränditarinaa, jossa asiakas on tarinan sankari. Se on tarina, jolla tehdään selväksi miten helposti asiakkaasi ongelmat ratkeavat, kun hän tulee luoksesi.

 • Lisäksi palvelumuotoilu auttaa tunnistamaan ja parantamaan asiakaskokemusta, mikä johtaa virtaviivaisempaan ja tehokkaampaan palveluun, joka parantaa brändin kokonaiskuvaa.

ASIAKASLÄHTÖINEN BRÄNDI

eevi pulli palvelumuotoilu.jpg
29250155_2037485709827828_4661596274301075456_o.jpg

Osallista ihmiset ketterästi arjen teoissa

Autamme sinua osallistamaan ihmiset. Teet vaikuttavaa työtä ja sitoutat asiakkaat, kuntalaiset, työntekijät ja kumppanit yhteiseen tarinaan.

Ihmisten osallistaminen ja osallistuminen on tehokas väline, jonka avulla voidaan rakentaa entistä reagoivampia, tehokkaampia ja oikeudenmukaisempia julkisia palveluja. Yhteistyössä kansalaiset, päättäjät ja viranomaiset voivat luoda valoisamman tulevaisuuden kaikille.

Osallistamalla varmistetaan, että julkiset palvelut suunnitellaan vastaamaan niiden ihmisten erityistarpeita, joita ne palvelevat, mikä johtaa palvelujen tehokkaampaan ja tuloksellisempaan tuottamiseen.

 • Kansalaisten osallistuminen johtaa innovaatioihin ja uusiin ideoihin. Kun kansalaiset osallistuvat aktiivisesti päätöksentekoprosessiin, he voivat nostaa esiin uusia näkökulmia ja luovia ratkaisuja.
   

 • Osallistaminen auttaa rakentamaan vahvempia ja yhtenäisempiä yhteisöjä. Työskennellessään yhdessä päättäjien ja virkahenkilöiden kanssa ihmisille tulee tunne jaetusta vastuusta ja yhteisestä tavoitteesta.

 • Osallistaminen auttaa myös tunnistamaan ja käsittelemään asioita, jotka muuten olisivat saattaneet jäädä huomaamatta. Osallistumalla yhteisön kanssa viranhaltijat voivat saada käsityksen ihmisten kohtaamista haasteista ja huolenaiheista ja ryhtyä toimiin niiden ratkaisemiseksi.
   

 • Lisäksi osallisuus ja osallistaminen edistää päätöksentekoprosessin avoimuutta ja vastuullisuutta, mikä lisää luottamusta kansalaisten ja hallinnon välillä.

TOIMINTAKULTTUURI  -  TYÖKALUT  -  MITTARIT

arctic factory liikemerkki 2022 web.png

Kiinnostuitko palvelumuotoilusta? Ota rohkeasti seuraava askel ja varaa meiltä ilmainen sparraus.

Ole ihmislähtöisen kehittämisen edelläkävijä

Varaa 45 minuutin täysin ilmainen sparraus asiantuntijan kanssa, jossa käymme sinun tarpeesi läpi ja laadimme kanssasi kehittämissuunnitelman.

bottom of page