top of page

Lapponia Tours Oy

Matkailuyrityksen liiketoimintastrategian kehittäminen

2021 - 2022

Matkailuyrityksen liiketoimintastrategian kehittäminen
arctic factory logo black.png

Toimimme Saariselällä toimivan Lapponia Tours Oy:n strategisen kehittämisen ja palvelumuotoilun kumppanina projektissa, jossa päivitettiin yritystoiminnan liiketoimintastrategia ja muotoiltiin yrityksen ohjelmapalvelut valittujen asiakassegmenttien mukaisesti. Lapponia Tours myy aktiviteetteja, kuljetus- ja ruokailupalveluja sekä majoituskohteita niin koti- kuin ulkomaisille matkailijoille.


Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin asiakaslähtöinen liiketoimintastrategian päivitys, jonka keskiössä oli tavoitteellinen ja suunnitelmallinen liiketoiminta asiakkaiden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin vastaamalla. Vaiheessa määrittelimme yritystoiminnan tavoitteet sekä laadimme strategisen tiekartan joka toimii jatkossa kehittämisen ohjenuorana ja suunnitelmallisen toiminnan varmistajana.


Toisessa vaiheessa tarkensimme ja syvensimme ymmärrystä asiakasryhmistä, joille palveluita, myyntiä ja markkinointia strategisesti kohdennetaan. Vaiheessa kartoitimme asiakasryhmien erilaisia tarpeita ja kartoitimme ostokäyttäytymisen (palvelupolku), jotta palvelutarjoomasta voidaan rakentaa mahdollisimman sujuva ja houkutteleva.


Kolmannessa vaiheessa rakensimme valituille asiakasryhmille kohdennetut palvelupaketit (tuotekortti, palvelulupaus, hinnoittelu), jotka perustuivat tunnistettuihin asiakastarpeisiin sekä liiketoiminnan mahdollisuuksiin. Palvelupaketit tuotteistettiin ja paketoitiin selkeään ja haluttavaan muotoon siten, että niiden tuottaminen ja toteuttaminen sekä myyminen ja ostaminen on helppoa ja jouhevaa.


Asiantuntijoiltamme edellytettiin vahvaa matkailuliiketoiminnan ymmärrystä ja liiketoiminnan kehittämisen kokemusta. Keskeisessä roolissa oli palvelumuotoilun hyödyntäminen sekä strateginen suunnittelu liiketoiminnan kasvupotentiaalin tunnistamisessa ja vahvistamisessa. Eduksi oli myös vahva alueellisten erityispiirteiden sekä kattava lappilaisen elinkeinoelämän tuntemus.

TOIMENPITEET

  • Yrityksen liiketoimintastrategian päivittäminen (asiakastarpeisiin vastaaminen)

  • Asiakasryhmien tutkiminen ja valinta / määrittäminen

  • Palvelupolun mallintaminen ja kehittäminen

  • Matkailun ohjelmapalveluiden palvelumuotoilu; asiakaslähtöinen kehittäminen, palveluiden tuotteistaminen, palvelupakettien rakentaminen

LOPPUTULOKSET

  • Yrityksen päivitetty liiketoimintastrategia

  • Asiakasryhmät ja palvelupolku

  • Palvelupaketti ja tuotteistetut matkailupalvelut

bottom of page