top of page

Kideve Elinkeinopalvelut, Kittilän kunta

Levin matkailualueen tulevaisuus- ja strategiatyön jalkauttaminen

2023

Levin matkailualueen tulevaisuus- ja strategiatyön jalkauttaminen
arctic factory logo black.png

Toimimme strategiatyön kumppanina Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalveluiden hallinnoimassa Levin tulevaisuustyön jalkauttamisprojektissa, jonka tavoitteena oli osallistaa ja sitouttaa Levin matkailualueen eri toimialat “Levi on rakas” -strategian eläväksi tekemiseen.


Toimeksiantoomme kuului toimialakohtaisten jalkauttamistilaisuuksien suunnittelu sekä työpajojen fasilitointi alueella. Tilaisuuksissa esiteltiin strategian ja tulevaisuustyön tärkeimmät elementit ja osallistettiin toimialoittain eri avaintoimijoita suunnittelemaan omia toimenpiteitään matkailualueen strategiseen kehittämiseen. Lisäksi toteutimme käyttäjäystävällisen ja visuaalisen materiaalin, jota voidaan käyttää tulevissa sidosryhmien osallistamisessa sekä mm. kausityöntekijöiden perehdyttämisessä.


Toimeksiannon onnistumisessa oli tärkeää vahva matkailun tuntemus, strategisen kehittämistyön asiantuntijuus sekä Lapin alueellinen tuntemus. Lisäksi tärkeää oli perehtyminen laadittuun strategiaan, asetettuihin tavoitteisiin ja tulevaisuustyön prosessiin.

TOIMENPITEET

  • Matkailualueen strategiaan perehtyminen

  • Jalkauttamismateriaalien suunnittelu

  • Jalkauttamistilaisuuksien ja -työpajojen suunnittelu

  • Yhteenveto tilaisuuksien ja työpajojen sisällöistä

LOPPUTULOKSET

  • 3 strategian jalkauttamistilaisuutta ja -työpajaa Levillä

  • Tulosten yhteenvetoraportti

bottom of page