top of page

Koulutuskuntayhtymä Lappia

Lähiruuan osaamiskeskuksen toteuttamissuunnitelman laatiminen

2023

Lähiruuan osaamiskeskuksen toteuttamissuunnitelman laatiminen
arctic factory logo black.png

Toimimme strategisen kehittämisen ja osallistavan suunnittelun kumppanina Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian hallinnoimalle Lähiruuan osaamiskeskus Louelle -esiselvityshankkeelle, jonka tavoitteena oli tuottaa strateginen toteuttamissuunnitelma lähiruokakeskittymän luomisesta Ammattiopisto Lappian Louen toimipisteeseen eli Maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskukseen.


Toimeksiantoon kuului vaiheittaisen toteuttamissuunnitelman laatiminen, jossa kuvailtiin lähiruuan osaamiskeskuksen vaiheittainen toteuttaminen ja sekä suunnitelma kehittämistyön rahoittamiselle.

Strategiseen suunnitteluun osallistettiin tilaajan ja tulevan osaamiskeskuksen avaintoimijoita. Yhteiskehittämisen tuloksena laadittiin aikataulutettu suunnitelma siitä, miten lähiruuan osaamiskeskus toteutetaan aiemmin laadittujen analyysien, suunnitelmien ja hahmotellun toimintamallin mukaisesti. Lisäksi toteutettiin kartoittava tutkimus eri rahoitusvaihtoehdoista, joilla varmistetaan eri osaprojektien rahoituskelpoisuus.


Lopputuloksena tuotimme toimintamallista kattavan kirjallisen sekä visualisoidun raportin, joiden avulla tilaaja pystyy suunnittelemaan ja johtamaan kehittämistyötä ja sen rahoitusta sekä viestimään eri sidosryhmille tavoitteista ja toimenpiteistä selkeästi.


Asiantuntijoiltamme edellytettiin prosessissa laajaa ekosysteemisen kehittämisen, elintarvikealan ja maaseutukehittämisen tuntemusta (mm. Lapin elintarviketaloverkosto) sekä perehtymistä aiemmin tehtyihin suunnitelmiin, toimintamalleihin ja strategisiin valintoihin koko Lapin alueella. Lisäksi asiantuntijoiltamme edellytettiin vahvaa alueellisten rahoitusmahdollisuuksien tuntemusta sekä kykyä fasilitoida osallistavaa prosessia siten, että ekosysteemiin kytkeytyvillä toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelman sisältöihin ja toimeenpanon suunnitteluun.


Tärkeää toimeksiannossa oli myös tuntemus EU-tason Community of Practise -toimintamallista, Living Lab -kehittämismallista sekä erilaisista alueellisista koulutus-, kehittämis-, ja investointihankkeista ja työssä oli eduksi asiantuntijoidemme vahva Arctic Smartness -ekosysteemin tuntemus sekä käytännön kokemus.

TOIMENPITEET

  • Perehtyminen hankkeessa aiemmin tuotettuun materiaaliin (analyysit, suunnitelmat, hahmoteltu toimintamalli)

  • Kartoittava tutkimus ja tiedonkeruu rahoitusvaihtoehdoista ja kehittämisen mahdollisuuksista

  • Osallistavat työpajat tulevan osaamiskeskuksen avaintoimijoille

  • Toteutussuunnitelman laatiminen (kehittämistyön suunnitelma, konkreettiset toimenpiteet, aikataulu)

  • Tulosten yhteenveto ja esittely sidosryhmille

LOPPUTULOKSET

  • Yhteenveto rahoitusvaihtoehdoista

  • Yhteenvedot osallistavasta työskentelystä

  • Lähiruuan osaamiskeskuksen toteutussuunnitelma (sis. kehittämistyön suunnitelma, rahoitussuunnitelma, aikataulu)

  • Visualisoitu yhteenveto työkaluksi muutosviestintään sekä kehittämistyön ja sen rahoituksen suunnitteluun ja johtamiseen

bottom of page