top of page

Lapin liitto, Business Joensuu, REMIX

EU-laajuisen etäseminaarin ja -työpajan suunnittelu

2021

EU-laajuisen etäseminaarin ja -työpajan suunnittelu
arctic factory logo black.png

Toimimme Lapin liiton koordinoiman REMIX-hankkeen kehittämisen fasilitoinnin kumppanina projektissa, jossa suunnittelimme ja toteutimme yhdessä SmartNorth Oy:n ja Business Joensuun kanssa kansainvälisen hankkeen loppuseminaarin etäyhteyksin ympäri Eurooppaa. Lisäksi suunnittelimme ja toteutimme Joint Policy Recommendation -työpajan fasilitoinnin ja teknisen tuotannon.


REMIX oli 9 maassa toteutunut interreg-hanke, jonka tavoitteena oli yhdistää mineraalivaroiltaan rikkaat alueet sekä tukea suurten ja pienten yritysten innovaatioita niiden alueellisissa kaivosteollisuuden arvoketjuissa. Tuottamassamme kokonaisuudessa oli mukana kaivosalan asiantuntijoita yli yhdeksästä Euroopan maasta alustamassa ja keskustelemassa sisällöistä sekä vetämässä yhteen projektin lopputuloksia.


Toimeksiannossa vedettiin yhteen kansainvälisen hankkeen tulokset seminaarissa sekä autettiin yhteiskehittämisen työpajassa kaivannaisalan asiantuntijapoolia laatimaan Joint Policy Recommendation -yhteenvedon, joka sisälsi suunnitelman ja ehdotukset etenemisestä.


Asiantuntijoiltamme edellytettiin vahvaa kansainvälisen kehittämistyön tuntemusta sekä kykyä suunnitella ja toteuttaa iso kansainvälinen tapahtuma etäyhteyksin (korona-ajan tapahtuma). Lisäksi eduksi oli asiantuntijoidemme tuntemus interreg-hankkeista, kansainvälisestä yhteistyöstä ja osallistavista menetelmistä monimutkaisten ja yhteistyöhön perustuvien ratkaisujen suunnittelussa..

TOIMENPITEET

  • Seminaarin ja työpajan sisällöllinen suunnittelu yhdessä kansainvälisten hankekumppaneiden kanssa

  • Sisällöllinen läpikäynti ja ohjeistus osallistuvien asiantuntijoiden kanssa

  • Etänä järjestettävän seminaarin ja työpajan tekninen suunnittelu ja toteutus

  • Loppuyhteeveto tilaajan kanssa

LOPPUTULOKSET

  • Seminaarin fasilitointi ja tekninen toteutus

  • Työpajan suunnittelu ja materiaalit

  • Työpajan tulosten yhteenveto (suunnitelma)

bottom of page