top of page
AF logo vertical white.png
Taustakuva - Matkalla Ihmisyyteen - podcast ja blogi.jpg
Banneri - Matkalla Ihmisyyteen - podcast & blogi - transparent_edited_edited.png

PODCAST & BLOGI | PALVELUMUOTOILU

Lähde matkalle ihmisyyteen! Tutki ja tutustu mitä palvelumuotoilu on ja miksi ihmislähtöinen kehittäminen tuottaa arvoa asiakkaille, yrityksille ja yhteiskunnalle. Mielenkiintoiset vieraat ja heidän tarinansa johdattavat sinut matkalle ihmisyyden ytimeen.

Kiitos uutiskirjeen tilauksesta!

Lähetämme sinulle tiedon uuden blogin tai uuden podcast-jakson julkaisusta sähköpostiisi.

3. tuotantokausi

3. tuotantokausi
Otsikko nettisivuille 3. kausi  Matkalla ihmisyyteen.png

Kolmas tuotantokausi tarjoaa matkan strategiaan, strategiseen kehittämiseen sekä osallistamiseen, vaikuttamiseen ja osallisuuteen.

spotify-podcast-badge-wht-grn-330x80.png
20.

Kauden päätösjakso - Studiossa Tehtaan tyypit

Matkalla Ihmisyyteen -podcastin kolmannen tuotantokauden päätösjaksossa vakiovieraat Julius Oförsagd, Jussi Kohronen ja Jussi Olavi Jokinen pureutuvat strategisen kehittämisen tasoihin yritysmaailmasta hyvinvointialueeseen ja käsittelevät ihmislähtöisen ja elävän strategian merkitystä. Jaksossa tarkastellaan kauden teemoja ja eri organisaatioiden strategioita, samalla korostaen ihmisten osallistamisen merkitystä yhteisen tehtävän toteuttamisessa.

19.

Yhtiön arjen todellisuus vs strateginen kehittäminen - Studiossa Janne Ala

Janne Ala, Kemijoki Oy:n yksikön johtaja sekä, vierailee Matkalla ihmisyyteen -podcastissa keskustelemassa tulevaisuuden visioista ja yhteisen tehtävän kirkastamisesta, työntekijöiden ja sidosryhmien osallistamisesta strategiatyöhön sekä strategian merkityksestä arjen ohjenuorana. Jakso tarkastelee, miten strategia voi olla voimavara yrityksille ja miten se mahdollistaa muutoksen oikeilla työkaluilla ja osallistavalla lähestymistavalla.

18.

Kuntalaisten osallistaminen kehittämiseen ja strategiatyöhön - Studiossa Tanja Lepistö

Tanja Lepistö, Utsjoen kunnan elinvoimajohtaja, vierailee Matkalla ihmisyyteen -podcastissa keskustelemassa kuntalaisten osallistumisen merkityksestä, strategian kehittämisestä ja kunnan roolista ihmisten kotina ja palveluntarjoajana. Jakso tutkii kuntalaisten mahdollisuuksia ja tarpeita vaikuttaa kotipaikkansa tulevaisuuteen, strategiatyön osallistavuutta sekä kunnan palveluiden suunnittelua.

17.

Lapin älykkään erikoistumisen strategia - Studiossa Riikka Poikela

Riikka Poikela, Lapin liiton projektipäällikkö ja älykkään erikoistumisen asiantuntija, vierailee Matkalla ihmisyyteen -podcastissa keskustelemassa valintojen tekemisen tuskasta, maakunnallisen erikoistumisen merkityksestä yritysten menestykselle ja osallistavan strategian uudistamisen tarjoamista mahdollisuuksista. Jakso tutkii älykkään erikoistumisen käsitettä, yhteistyön haasteita sekä osallistamisen roolia strategisen kehittämisen prosessissa.

16.

Hyvinvointialue ja ihmislähtöiset toimintamallit - Studiossa Miia Palo

Miia Palo, Lapin hyvinvointialueen terveysjohtaja ja sote-kehittämisen asiantuntija, vierailee Matkalla ihmisyyteen -podcastissa keskustelemassa hyvinvointialueen toiminnan rakentamisesta, asiakaslähtöisyydestä ja hyvinvointipalveluiden kehittämisestä hyvinvointialueilla. Huomiota kiinnitetään palvelun laatuun, vaikuttavuuteen sekä ihmisen tarpeiden kuunteluun ja ratkaisemiseen. Jakso tarkastelee sote-palveluiden merkitystä, asiakaspolkuja, asiakkuusajattelua ja palveluprosesseja ihmiskeskeisestä näkökulmasta.

2. tuotantokausi

2. tuotantokausi

Otsikko nettisivuille 2. kausi  Matkalla ihmisyyteen.png

Toinen tuotantokausi tarjoaa matkan asiakkaan saappaissa - puhutaan asiakaskokemuksesta, käyttäjäkokemuksesta ja kuntalaiskokemuksesta sekä niiden merkityksestä sinun menestykseesi.

spotify-podcast-badge-wht-grn-330x80.png
15.

Kauden päätösjakso - Studiossa Tehtaan tyypit

Mitä opimme Matkalla ihmisyyteen? Toisen kauden päätösjaksossa vedetään yhteen kauden sisällöt ja yhdistellään punaisia lankoja eri teemojen välillä. Matkalla ihmisyyteen piipahdetaan tällä kertaa palvelumuotoilun, asiakaskokemuksen, rohkeuden ja pelkojen, tehokkuuden ja pysähtymisen, osallistamisen ja osallistumisen, sote-palveluiden, kuntalaisuuden sekä tunteiden ja viisauden välipysäkeillä.

14.

Tiedätkö mitä kuntalaisille kuuluu? - Studiossa Johannes Helama

Onko kunta liian jähmeä organiaastio osallistamaan ja kuuntelemaan? Miksi kunnan kannattaa tarjota vaikuttava osallisuuden kokemus? Ja miten? Matkalla ihmisyyteen piipahdetaan tällä kertaa palvelumuotoilun, kuntalaisten osallistamisen, osallisuuden ja vaikuttamisen sekä asukaslähtöisen kuntakehittämisen välipysäkeillä.

13.

Asiakaskokemusta muutetaan johtamalla työntekijäkokemusta - Studiossa Leena Mannonen ja Minna Kestilä-Suopajärvi

Voidaanko herkkyyttä, läsnäoloa ja kuuntelemista vaativaa työtä laittaa muottiin ja monistaa? Mutta miten sitten herkkää kuuntelutaitoa vaativissa palveluissa asiakaskokemuksesta saadaan kaikille yhtä läsnäoleva ja osallistava? Matkalla ihmisyyteen piipahdetaan tällä kertaa palvelumuotoilun, kuuntelemisen, empatian sekä asiakastyön, johtamisen ja toimintakulttuurin välipysäkeillä.

12.

Pelottaako kysyä asiakkaalta neuvoa? - Studiossa Tuija Seipell

Emme kysy ja kuuntele asiakkaita, koska meitä pelottaa tunnustaa tietämättömyys. Pelottavinta kuitenkin on, jos asiakas tai työntekijä ei halua enää valittaa - eli kertoa mitä pitäisi korjata, jotta asiat toimisivat paremmin. Matkalla ihmisyyteen piipahdetaan tällä kertaa palvelumuotoilun, asiakaskokemuksen, elämysten, pelkojen ja rohkeuden sekä oikeassa ja väärässä olemisen välipysäkeillä.

11.

Hankkeessa pitää olla aikaa kuunnella asiakasta - Studiossa Pia-Leena Salo

Hankemaailma on murroksessa ja ihminen on otettava nyt jokaisen hankkeen keskiöön. Kun kuunnellaan asiakasta, pitää olla aikaa myös pysähtyä ja reagoida kuullun perusteella. Matkalla ihmisyyteen piipahdetaan tällä kertaa asiakasraatien, asiakaslähtöisyyden johtamisen, palvelumuotoilun sekä hankerahoituksen ja tulevaisuuden hanketyön välipysäkeillä.

1. tuotantokausi

1. tuotantokausi
Otsikko nettisivuille 1. kausi  Matkalla ihmisyyteen.png

Ensimmäinen tuotantokausi tarjoaa matkan ihmislähtöiseen elinkeinojen, liiketoiminnan ja yhteiskunnan kehittämiseen. Puhutaan palvelumuotoilusta, tuotesuunnittelusta, brändistä, kiertotaloudesta, sote-palveluista ja kaupunkiympäristöistä.

spotify-podcast-badge-wht-grn-330x80.png
10.

Kauden päätösjakso - Studiossa Tehtaan tyypit

Mitä opimme Matkalla ihmisyyteen? Ensimmäisen kauden päätösjaksossa vedetään yhteen sarjan 10 ensimmäistä jaksoa ja yhdistellään punaisia lankoja eri teemojen välillä. Matkalla ihmisyyteen piipahdetaan tällä kertaa palvelumuotoilun, brändin, kiertotalouden, raaka-aineiden, tuotekehityksen, teknologian ja digitaalisten ratkaisujen sekä juhlan ja tulevaisuuden välipysäkeillä.

9.

Kiertotalous ja kestävä kehitys - Studiossa Anne Raudaskoski

Miten kiertotalousajattelu voisi edistää sinunkin bisnestäsi? Anne Raudaskoski on Ethica Finlandin asiantuntija, jonka mukaan kiertotalous on resurssiviisas talousmalli, jossa jäte on suunniteltu pois. Matkalla ihmisyyteen piipahdetaan tällä kertaa kiertotalouden, palvelu- ja tuotantoketjujen, vastuullisuuden sekä brändin ja viestinnän välipysäkeillä.

8.

Keskustat kuuluvat kaikille - Studiossa Miia Taivalantti

Kuka on kaupunkeskustan käyttäjä ja mikä keskustassa on ihmisille tärkeää? Miia Taivalantti on vastaperustetun Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry:n toiminnanjohtaja. Matkalla ihmisyyteen piipahdetaan tällä kertaa kaupunkiasumisen, yrittäjyyden, kivijalkaliikkeiden, viheralueiden ja viihtyvyyden sekä kaupunkien ja kuntien asukaslähtöisen kehittämisen välipysäkeillä.

7.

Huolen monet kasvot - Studiossa Mira Alhonsuo

Miten sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä otetaan asiakas kaiken ytimeen? Mira Alhonsuo on muotoilija ja Lapin yliopiston yliopistonlehtori. Matkalla ihmisyyteen piipahdetaan tällä kertaa sote-palveluiden kehittämisen, palvelumuotoilun, osallistavan yhteiskehittämisen ja palvelupolkujen välipysäkeillä ja puhutaan inhimillisen huolen monista kasvoista.

6.

Osallistaminen vai osallisuus? - Studiossa Jussi Olavi Jokinen

Miksi nuorten osallisuuden kokemus on keskeistä kunnan pito- ja vetovoiman sekä elinvoimaisuuden kannalta? Jussi Olavi Jokinen on muotoilutoimisto Arctic Factoryn palvelumuotoilija, joka on ollut kehittämässä nuorten osallistamisen menetelmiä. Matkalla ihmisyyteen piipahdetaan tällä kertaa nuorten osallistamisen, kuuntelemisen ja kuulemisen sekä vaikuttamisen ja kuntalaisuuden välipysäkeillä.

5.

Leikin ja liikkumisen superosaajat - Studiossa Hannu Ylinenpää

Miten leikki ja liikkuminen kehittyy asiakkaiden tarpeita kuuntelemalla? Hannu Ylinenpää on kansainvälisesti leikin ja liikunnan elämyksiä ja elämyskohteita tuottavan Lappset Group Oy:n markkinointi- ja innovaatiojohtaja. Matkalla ihmisyyteen piipahdetaan tällä kertaa leikin ja liikkumisen, mutta myös tuotekehityksen, markkinoinnin ja asiakaskokemuksen välipysäkeillä.

3 tapaa hyödyntää palvelumuotoilua vaikuttavasti

Palvelumuotoilija Jussi Olavi Jokinen esittelee kolme käytännöllistä tapaa käyttää palvelumuotoilua asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Taltioitu 19.9.2022 | Kesto noin 30 minuuttia

hankemestarit jussi olavi jokinen taltiointi.jpg
arctic factory liikemerkki testi.png
4.

Menestys edellyttää kumppanuuksia- Studiossa Mikko Hauru

Miten uuden ajan jätehuoltopalvelu seuraa ihmisten toimintaa ja tarpeita päivittäin ja henkilökohtaisesti? Mikko Hauru on kansainvälinen moniosaaja ja oululaisen Haurun Jäteauto Oy:n toimitusjohtaja. Matkalla ihmisyyteen piipahdetaan tällä kertaa älykkäiden ja tehokkaiden palveluiden, jakelukanavien, ekologisuuden, digitaalisten palveluiden ja asiakaskokemuksen välipysäkeillä.

3.

Vahvempi brändi, vahvempi liiketoiminta - Studiossa Anna Kärävä

Vahvan brändin rakentamiseen tarvitaan monia muotoilun taitoja. Anna Kärevä on ison pohjoisen mediatalon - Kaleva Median - brändi- ja kulttuurijohtaja. Matkalla ihmisyyteen piipahdetaan tällä kertaa brändin välipysäkillä ja kuullaan millainen brändi saisi Juliuksen pään sekaisin torilla.

2.

Miksei me kaikki voida olla tietäjiä? - Studiossa Pikka-Maaria Laine

Miten ymmärtää ihmisten uusia tarpeita ja ääneen lausumattomia toiveita? Pikka-Maaria Laine on Lapin yliopiston yliopistonlehtori ja strategisen johtamisen dosentti, joka on tutkinut mm. työelämää, johtamista ja muotoilun menetelmien soveltamista. Matkalla ihmisyyteen piipahdetaankin tänään strategian, kielen ja vastuullisuuden välipysäkeillä ja otetaan ihminen kehittämisen ja tekemisen ytimeen liiketoiminnassa.

1.

Raakapuusta rinteeseen - Studiossa Jan-Erik Leutola

Miten korkeatasoisista raaka-aineista muotoillaan paras ja haluttava lopputuote? Jan Leutola on hienopuuseppä, muotoilija ja yrittäjä, joka suunnittelee ja luo käsillään niin kansainvälisten tapahtumien messuosastoja, luovia taidekokonaisuuksia kuin lumisurffilautoja. Matkalla ihmisyyteen piipahdetaan tällä kertaa muotoilun, raaka-aineiden jalostamisen ja brändin kehittämisen välipysäkeillä.

arctic factory liikemerkki 2022 web.png

Kiinnostuitko palvelumuotoilusta? Ota rohkeasti seuraava askel ja varaa meiltä ilmainen sparraus.

Ole ihmislähtöisen kehittämisen edelläkävijä

Varaa 45 minuutin täysin ilmainen sparraus asiantuntijan kanssa, jossa käymme sinun tarpeesi läpi ja laadimme kanssasi kehittämissuunnitelman.

bottom of page