top of page

Pyhätunturin hiihtokeskus

Uuden matkailuelämyspalvelun muotoilu ja pilotointi

2019 - 2020

Uuden matkailuelämyspalvelun muotoilu ja pilotointi
arctic factory logo black.png

Toimimme Pyhätunturin hiihtokeskuksen (Rukakeskus Oy) palvelumuotoilun kumppanina projektissa, jossa kehittiin asiakaslähtöisesti uutta matkailun majoitus- ja elämyspalvelua Pyhätunturin huipulle. Toimeksiantoomme kuului elämyksellisen majoituskokonaisuuden palvelumuotoilu, pilotointivaiheen suunnittelu ja toteutus, tulosten analysointi ja raportointi. Lisäksi toteutimme yhteiskehittämisenä toteutetun työpajatyöskentelyn suunnittelun ja fasilitoinnin avaintoimijoiden kanssa.


Rakensimme yhdessä matkailualan ammattilaisten kanssa konseptin uudelle elämykselliselle majoituspalvelulle ja suunnittelimme asiakasystävällisen palvelupolun. Haasteena olivat mm. talven ääriolosuhteet tunturin huipulla, matkailijan siirtymä huipulle sekä palveluiden järjestäminen huippuolosuhteissa. Lopputuloksena syntyi palvelu- ja markkinointikonsepti extremeä ja luksusta yhdistelevälle kokonaisuudelle.


Suunnittelimme ja toteutimme majoitus- ja elämyskonseptin testaamisen (mm. mysteryshopping) oikeiden testiasiakkaiden kanssa. Vastasimme testiasiakkaiden rekrytoinnista ja ohjeistuksesta sekä testitulosten keräämisestä (digitaalinen työkalu, kirjallinen ja suullinen palaute) ja toimitimme tilaajalle analyysin ja kehittämisehdotukset testaamisen pohjalta.


Asiantuntijoiltamme edellytettiin vahvaa palvelumuotoilun osaamista sekä matkailuelinkeinon tuntemusta sekä kykyä visualisoida ja saattaa viestinnälliseen muotoon suunniteltu palvelupolku ja erilaiset palvelutarpeet asiakkaan ja henkilöstön näkökulmasta. Eduksi oli myös Lapin matkailun erityispiirteiden tuntemus.

TOIMENPITEET

 • Majoituskokonaisuuden palvelumuotoilu ja osallistava suunnittelu yrityksen johdon ja vastuuhenkilöiden kanssa

 • Majoituskokonaisuuden testattava konsepti

 • Palvelupolun suunnittelu

 • Palvelupolun testaamisen suunnittelu ja ohjeiston laatiminen henkilöstölle

 • Palvelun mysteryshopping -testaamisen suunnittelu ja toteutus

 • Kehittämisehdotusten laatiminen tilaajalle

LOPPUTULOKSET

 • Majoituskokonaisuuden konsepti

 • Palvelupolun visualisointi

 • Testaamisen ohjeisto henkilöstölle

 • Mysteryshoppin-testaamisen toteutus ja tulokset

 • Kehittämisehdotukset

"Nyt meillä on huolella suunniteltu palvelu, jota on jo testattu ihan oikeilla asiakkailla ja meillä on ihan oikeiden asiakkaiden kommentteja ja kokemuksia kirjattuna ylös. Näin meidän pitäisi toimia meidän kaikkien palveluiden kanssa."
bottom of page