top of page

Utsjoen kunta

Tulevaisuusfoorumit osana kuntastrategian uudistusta

2022 - 2023

Tulevaisuusfoorumit osana kuntastrategian uudistusta
arctic factory logo black.png

Koronaviruspandemia, sitä seuranneet rajasulut sekä lohestuskielto Tenojoella aiheuttivat elinkeinoelämän murroksen Utsjoella. Toimintaympäristön nopeat muutokset ovat vaikuttaneet negatiivisesti kunnan talouteen sekä paikallisten hyvinvointiin, kuntalaisten sosiaalisiin suhteisiin, saamelaiskulttuuriin, rajakauppaan sekä alueen elinkeinoelämään. Utsjoen kunta halusi koota yhteen kuntalaiset, alueen yrittäjiä ja kunnan luottamushenkilöt keskustelemaan siitä, minkälainen on tulevaisuuden Utsjoen kunta ja minkälaisten strategisten valintojen tulisi ohjata toimintaa. Tulevaisuusfoorumeissa syntyvää tietoa hyödynnetään kuntastrategian päivityksessä, maankäyttösuunnitelman- sekä elinvoimasuunnitelman laatimisessa.


Utsjoen kunta tarvitsi kumppanin suunnittelemaan ja fasilitoimaan prosessin, jonka lopputuloksena syntyisi digitaalinen loppuraportti, joka kokoa prosessin tulokset, strategisen painopisteet ja tavoitteen eheäksi kokonaisuudeksi. Prosessissa asiantuntijamme konseptoi tulevaisuuskuvamallin, suunnitteli ja fasilitoi Tulevaisuusfoorumi -kokonaisuuden viisi osallistamistilaisuutta eri sidosryhmille, laati niistä digitaalisen raportin sekä loi materiaalit 16 tilaajan fasilitoimaan foorumiin. Työpajat toteutettiin Utsjoella, Nuorgamissa ja Karigasniemellä.

TOIMENPITEET

  • Tulevaisuustyön suunnittelu tilaajan kanssa (5 suunnittelutapaamista)

  • Osallistamistilaisuuksien suunnittelu (menetelmät, työkalut, materiaalit jne.) ja viiden Tulevaisuusfoorumin fasilitointi

  • Osallistamistilaisuuksien tulosten yhteenkoostaminen digitaaliseen raporttiin

  • ​​Materiaalin laatiminen muihin tilaajan järjestämiin osallistamistilaisuuksiin

  • Tulosten läpikäynti tilaajan kanssa

LOPPUTULOKSET

  • Tulevaisuusfoorumi-työskentelyn konsepti

  • Ohjeisto ja materiaalit Tulevaisuusfoorumien järjestämiseksi

  • Digitaalinen loppuraportti Tulevaisuusfoorumi-työskentelyn tuloksista

bottom of page