top of page

Enontekiön kunta

TE-uudistukseen valmistautumisen tukeminen

2023

TE-uudistukseen valmistautumisen tukeminen
arctic factory logo black.png

Toimimme Enontekiön kunnan kehittämiskumppanina TE-uudistukseen valmistautumistyössä, jossa tavoitteena oli uudistaa kunnan palvelukokonaisuutta sekä luoda uusi monialainen ja moniammatillinen verkosto työllistymisen tueksi. Toimeksiantoomme kuului prosessimuotoisen osallistavan työpajatyöskentelyn suunnittelu ja fasilitointi sekä yhteenvetoselvityksen toteuttaminen, visualisointi ja esittely tärkeimmille sidosryhmille. Työskentely toteutettiin etänä digialustoilla.


Selvitys- ja konseptointityöhön osallistettiin laajasti työllisyystoimijoita. Asiantuntijoiltamme edellytettiin prosessissa työllisyyspalveluiden ja ekosysteemisen kehittämisen tuntemusta sekä kykyä fasilitoida osallistavaa prosessia, jossa toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa sisältöihin, asetettaviin tavoitteisiin sekä toimeenpanon suunnitteluun. Tärkeää toimeksiannossa oli myös perehtyminen TE-uudistukseen, alueen strategisiin tavoitteisiin, nykyiseen toimintamalliin sekä ekosysteemin rakenteisiin ja toimintaan.

TOIMENPITEET

Osio 1

  • Yhteistyöverkoston toiminnan ja tarpeiden analysointi huomioiden TE-uudistuksen vaikutukset

  • Työpajat ja kyselytutkimus

  • Ekosysteemin eri toimijoita osallistava kehitystyö ja tulosten validointiprosessi

Osio 2

  • Ekosysteemin eri toimijoita osallistavat työpajat

  • Etä-/hybridimuotoisen valmennus- ja työpajatoiminnan palvelukokonaisuuksien konseptointi

  • Toteutus- ja toimintamahdollisuuksien ideointi

LOPPUTULOKSET

  • Toimijakartta

  • Visualisoitu asiakaspolku

  • Yhteiskehittämisen keinoin koottu toimintamalli kehitystyön tueksi

  • etä-hybridimuotoisen valmennus- ja työpajatoiminnan yhteistyömalli tukemaan mahdollista työllisyysalueiden ja kuntarajojen yli tapahtuvaa asiakaslähtöistä yhteistyötä.

bottom of page