top of page

Tornion kaupunki

Tapahtumien kehittäminen Torniossa

2020 - 2021

Tapahtumien kehittäminen Torniossa
arctic factory logo black.png

Toimimme Tornion kaupungin hallinnoiman Tapahtumien kehittäminen Torniossa -EAKR -hankkeen strategisen kehittämisen ja palvelumuotoilun kumppanina vastaten strategisesta ja osallistavasta kehittämisestä, palvelumuotoilusta sekä kokeilujen käytännön toteutuksista. Tavoitteena oli kehittää Tornion alueen tapahtumatoimintaa elinkeinoelämän ja muiden tapahtumatoimijoiden näkökulmasta sekä kehittää konkreettisia uusia toimintamalleja tapahtumille, tapahtumaviestinnälle ja tapahtumien tukemiselle.


Toimeksiannoissa suunnittelimme ja toteutimme osallistavia toimenpiteitä (työpajat, haastattelut, kyselyt), muotoilimme toimintamalleja ja tapahtumakonsepteja (Rajaton-kaupunkifestivaali, PIOT-valotapahtuma), suunnittelimme yhteismarkkinoinnin ja tapahtumien tukemisen toimintamallit sekä tuotimme viestinnällisiä materiaaleja (brändiohjeistot, visuaaliset ilmeet, graafiset materiaalit, tekstisisällöt). Vastasimme myös PIOT-valotapahtuman pilotoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta ja konsultoimme Meän kesä -markkinointikonseptin pilotointia. Lisäksi sparrasimme lukuisia alueen tapahtumatoimijoita työpajoissa oman toimintansa kehittämiseksi ja teimme yhteistyötä muiden tapahtumatoimijoiden kanssa.


Toimeksiannoissa painottuivat strateginen suunnittelu, palvelumuotoilu, osallistavat menetelmät, yhteiskehittäminen, fasilitointiosaaminen (läsnä ja etänä), uuden kehittäminen ja konseptointi, ketterien kokeilujen suunnittelu, brändäys ja viestintä, visuaalinen suunnittelu ja yhteistyömallien kehittäminen.

TOIMENPITEET

 • Tornion tapahtumien osallistavat kehittämistyöpajat

 • Kaupunkifestivaalin konseptin osallistava kehittäminen

 • PIOT - Poikkitaiteellisen valofestivaalin osallistava suunnittelu, konseptointi ja pilotointi

 • Meän kesä - Kesätapahtumien yhteismarkkinoinnin kokonaisuuden osallistava kehittäminen, konseptointi, visuaalisen ilmeen suunnittelu sekä yhteismarkkinointimallin toteutussuunnitelma ja ohjeistot

 • Ulkopuolisten tapahtumien arviointikriteeristö ja hyvien käytänteiden kartoittaminen

 • Loppuraportointi osaksi hankeraportointia

LOPPUTULOKSET

 • Kaksi yleisötapahtuman konseptia

 • Tapahtumien yhteismarkkinoinnin toimintamalli ja ohjeistot

 • Brändiohjeisto ja materiaalit tapahtumalle ja yhteismarkkinoinnille

 • Tapahtumapilotoinnin yhteenveto

 • Tapahtumien tukemisen arvioinnin ohjeisto (käytänteet, kriteerit)

 • Loppuraportti

”Tehtaan Tyyppien tapa puhutella osallistujia on maanläheinen, tavallinen ja riisuttu pois kaikista turhista alan slangisanoista siten, että ihmiset toisessa päässä linjaa oikeasti ja aidosti ymmärtävät, mistä puhutaan.”
bottom of page