top of page

Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kylien kehittämiskokonaisuus

2022 - 2024

Rovaniemen kylien kehittämiskokonaisuus
arctic factory logo black.png

Toimimme Rovaniemen kaupungin kehittämiskumppanina Rovaniemi Kylässä -hankkeessa, jonka tavoitteena oli kehittää kylien toimintamalleja, tiloja, viestintää ja markkinointia sekä luoda kumppanuusmalli kylätoiminnan kehittämiseen.


Toimeksiantoon kuului kehittämishankkeen sisällöllinen suunnittelu hankesuunnitelman pohjalta, hankkeen kokonaisvaltainen hallinnointi sekä kehittämisen ja palvelumuotoilun asiantuntijapalvelut; palvelukonseptien kehittäminen, tilakonseptien kehittäminen, markkinoinnin kehittäminen, kumppanuustoiminnan kehittäminen.


Lopputuloksena syntyi kyläkohtaisia kehittämissuunnitelmia sekä konkreettisia kehittämistoimien toteutuksia. Lisäksi luotiin kylien yhteisen kumppanuustyöskentelyn toimintamalli.


Asiantuntijoiltamme edellytettiin laajaa Rovaniemen alueen ja erityispiirteiden tuntemusta, hankehallinnoinnin vahvaa osaamista  sekä palvelumuotoilun, osallistavan kehittämisen, fasilitoinnin ja kehittämistyön suunnittelun osaamista.

TOIMENPITEET

  • Kyläkohtaiset kehittämissparraukset

  • Kumppanuuspöytä-työskentely

  • Yhteiskehittämistapaamiset (teemoina mm. markkinointi, rahoitus ja hankkeistaminen, yhteiset toimenpiteet)

  • Leader-hankkeen koordinointi ja projektihallinta

LOPPUTULOKSET

  • Kyläkohtaiset kehittämissuunnitelmat

  • Kyläkohtaiset konkreettiset kehittämistoteutukset (palvelukonseptit, tilakonseptit, markkinoinnin kehittäminen)

  • Kylien kumppanuustyöskentelyn toimintamallin suunnittelu ja testaaminen

  • Kylätoiminnan markkinoinnin ja brändäyksen sparraaminen ja yhteisen suunnitelman hahmottaminen.

bottom of page