top of page

Inarin kunta

Osallisuusohjelman palvelumuotoilu ja yhteiskehittämisen työpajat

2021 - 2022

Osallisuusohjelman palvelumuotoilu ja yhteiskehittämisen työpajat
arctic factory logo black.png

Toimimme Inarin kunnan strategisen kehittämisen kumppanina projektissa, jossa tuotettiin kunnan osallisuusohjelma. Tavoitteena oli kuvata, miten kunnassa edistetään osallisuutta sekä määritellä osallisuuden edistämisen konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjelman rakentamisessa hyödynnettiin palvelumuotoilua ja kokeiltiin Inarissa uusia osallistamisen tapoja ketterästi. Autoimme rakentamaan osallisuusohjelman, joka pohjautui ymmärrykseen inarilaisten osallisuuden kokemuksen ongelmista. Lisäksi kunnan viranhaltijat, poliittiset päättäjät ja muut avaintoimijat osallistettiin ja sitoutettiin prosessissa osallisuusohjelman suunnitteluun ja todeksi tekemiseen.


Projektilla pyrittiin rakentamaan aitoihin kuntalaisten tarpeisiin pohjautuva osallisuusohjelma, jonka avulla eri sidosryhmät kunnassa pystyvät ideoimaan ja toteuttamaan osallisuutta parantavia tekoja. Yhdessä kuntalaisten kanssa rakennettujen osallisuusprofiilien avulla pystyttiin hahmottamaan erilaisia tarpeita ja tunnistamaan kuntalaisille merkityksellisimmät muutostarpeet osallisuustyössä. Näin ei luotu vain ohjelmapaperia ohjelmapaperin vuoksi, vaan aitoa muutosta ohjaava työkirja kehittämistyön tueksi ja strategiseksi ohjuriksi.


Asiantuntijoiltamme edellytettiin projektissa vahvaa kuntaorganisaation toimintamallien sekä strategisen kehittämisen tuntemusta. Lisäksi tarvittiin vahva osaaminen osallistamistyöstä ja käyttäjätarpeiden keräämisestä ja muotoilusta käyttäjäystävällisiksi osallisuusprofiileiksi (käyttäjäprofiilit). Asiantuntijamme pystyivät tukemaan kehittämistyötä myös ketterän testaamisen ja muutosviestinnän osaamisella ja menetelmillä. Hyödyksi oli myös asiantuntijoiden Lapin ja erityisesti pohjoisen Lapin paikallistuntemus ja kontaktit.

TOIMENPITEET

  • Osallisuuden kokemukseen keskittyvä työpajasarja kuntalaisille (osallistavat ja pelillistämisen menetelmät)

  • Osallisuusprofiilien laatiminen kerätyn tiedon pohjalta tukemaan ja ohjaamaan  ohjelmatyötä.

  • Osallisuuden kokeilujen suunnittelu ja fasilitointi (Inari-äppi, viesinnän kokeilut)

  • Osallisuusohjelman rakentaminen yhteistyössä tilaajan kanssa.

LOPPUTULOKSET

  • Inarin kunnan osallisuusprofiilit (kohderyhmittäin)

  • Osallisuutta edistävien toimenpiteiden ketterät kokeilut

  • Inarin kunnan osallisuusohjelma

  • Loppuraportti projektin toteutuksesta ja tuloksista

bottom of page