top of page

Utsjoen kunta

Osaajamarkkinoinnin kehittämisen valmennuskokonaisuus

2023

Osaajamarkkinoinnin kehittämisen valmennuskokonaisuus
arctic factory logo black.png

Toimimme Utsjoen kunnan hallinnoiman uYritys -hankkeen kehittämiskumppanina, projektissa, jossa kehitettiin Utsjoen alueen yritysten osaajamarkkinointia. Tavoitteena oli lisätä alueen työpaikkojen houkuttelevuutta kasvattamalla yritysten rekrytointiosaamista vastaamaan nykyaikaisen rekrytoinnin tarpeita. Toimeksiantoon kuului osallistavan työpajatyöskentelyn sekä yrityksille räätälöidyn klinikkatyöskentelyn suunnittelu ja toteutus yhdessä tilaajan kanssa. Työpajatyöskentely toteutettiin Utsjoella ja klinikkatyöskentely etätoteutuksena.


Projektin aikana yritysten kanssa käytiin läpi nykyaikaisen rekrytoinnin malli (työnhakijalähtöisyys, erottuvuustekijöiden tunnistaminen, työnhakijaprofiilit) sekä sovellettiin tietoa käytännössä sparraamalla yritysten rekry-viestintää (työpaikkailmoitukset, TE-live-videoesittelyt, muut markkinointitoimenpiteet). Uudenlaista osaajamarkkinointia myös pilotointiin kevyesti yhteistyössä TE-live-palvelun kanssa.


Hankkeen tavoitteena oli aloittaa vaikuttava muutos alueen yrityksissä, jotta Utsjoen alueen osaajamarkkinointi olisi tulevaisuudessa osaaja- ja työnhakijakeskeistä ja sitä kautta houkuttelevaa juuri niille kohderyhmille, jotka ovat potentiaalisimpia asumaan ja työskentelemään alueella.


Asiantuntijoiltamme edellytettiin Utsjoen alueen elinkeinoelämän tuntemusta, ja erityisesti kykyä ymmärtää ja analysoida elinkeinoelämän murroksen vaikutuksia sekä tunnistaa mahdollisuuksia uudelleen suuntautumiseen ja kehittymiseen. Lisäksi palvelumuotoiluosaamista ja kykyä soveltaa erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä yritysten rekrytointiosaamisen ja tarjottujen työpaikkojen houkuttelevuuden kehittämisessä sekä rekrytoinnin ja osaajamarkkinoinnin osaamista yhdistettynä alueen rekrytoinnin erityispirteisiin. Sosiaalinen ja kulttuurillinen herkkyys sekä kyky ottaa huomioon paikallisen väestön sosiaaliset suhteet, kulttuuriset arvot ja erityispiirteet olivat avainasemassa projektin onnistumisessa. Asiantuntijamme kykenivät löytämään ratkaisuja, jotka tukevat ja huomioivat niin elinkeinoelämän kasvua, kuntalaisten hyvinvointia kuin saamelaiskulttuuria.

TOIMENPITEET

  • Valmennuskokonaisuuden suunnittelu

  • Työpajan ja klinikkatyöskentelyn toteutus

  • Yhteenvetojen laatiminen yritysosallistujille sekä tilaajalle

  • Tulosten läpikäynti tilaajan kanssa

LOPPUTULOKSET

  • Osaajamarkkinoinnin kehittämistä ja toteuttamista tukevat materiaalit yrityksille

  • Yhteenvedot osaajamarkkinoinnin kehittämisideoista

bottom of page