top of page

Santasport Lapin urheiluopisto

Monitoimijaisen oppimis- ja testausympäristön palvelumuotoilu

2022

Monitoimijaisen oppimis- ja testausympäristön palvelumuotoilu
arctic factory logo black.png

Toimimme Santasport Lapin Urheiluopiston ja Olympic Training Centerin palvelumuotoilun ja osallistavan kehittämisen kumppanina projektissa, jossa kehitettiin monitoimijaisen oppimis- ja testausympäristön toimintamallia. Oppimis- ja testausympäristössä toimii yhdessä koulutuspalveluita ja yrityksiä erilaisia asiakastarpeita palvellen. Santasportin testiasemilla voidaan suorittaa kattavasti erilaisia lihaskunto- ja kestävyyskuntotestejä, kehonkoostumusmittauksia sekä tasapaino- ja liikkuvuustestejä. Moderni testausvälineistö mahdollistaa myös monille lajeille ominaiset suorituksen analysoinnit.


Toimeksiantoon kuului toimintamallin ja käytännön palvelun osallistava suunnittelu ja palvelumuotoilu. Suunnittelimme ja toteutimme eri sidosryhmiä osallistavan prosessin, jossa palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmin laadittiin mm. palvelunkuvaus (sis. eri toimijat), asiakasryhmien kuvaus, asiakaspolut, tuotekuvaukset. Osana suunnittelua toteutimme asiakaspolkujen testaamisen ja pilotoinnin kolmelle valitulle asiakasryhmälle


Lisäksi autoimme kehittämään osaamiskeskittymän opastusta ja suunnittelimme opastuksen kokonaiskartan sekä yksittäiset opasteet palvelupolun varrelle.

TOIMENPITEET

 • Toimintamallin palvelumuotoilu

 • Koulutus- ja yrityspalveluiden yhteiskehittäminen

 • Palveluiden osallistava suunnittelu ja palvelumuotoilu

 • Asiakasryhmien ja -profiilien kuvaaminen, tuotekuvausten suunnittelu

 • Asiakaspolkujen testaaminen ja pilotointi kolmelle asiakasryhmälle

 • Palveluympäristön muotoilu; kokonaiskartta, opasteet, kyltitys

LOPPUTULOKSET

 • Oppimis- ja testausympäristön toimintamalli

 • Palvelukuvaukset, tuotekuvaukset

 • Asiakasprofiilit ja asiakassegmentit

 • Palvelupolkujen kuvaukset ja testaamisen tulokset

 • Palveluympäristön kokonaiskartta, opasteet ja kyltitys

bottom of page