top of page

Aurora Holidays

Matkailuyrityksen ympärivuotisen liiketoiminnan tuotteistaminen

2019 - 2020

Matkailuyrityksen ympärivuotisen liiketoiminnan tuotteistaminen
arctic factory logo black.png

Toimimme utsjokelaisen Aurora Holidays -matkailuyrityksen muotoilukumppanina, kun perinteisen mökkimajoituksen ympärille rakennettiin ympärivuotinen matkailupalvelukokonaisuus, johon sisältyivät myös elämys- ja ravintolapalvelut. Kehittämisprosessin aikana muotoiltiin ja tuotteistettiin uusia palveluita, joiden avulla yritys lähti kasvattamaan liiketoimintaa perinteisestä mökkikylästä kansainvälisesti kiinnostavaksi ja ympärivuotiseksi all-inclusive -matkailupalveluksi. Lisäksi projektissa kehitettiin yrityksen uuden ravintolan konseptia ja brändiä.


Toimeksianto toteutettiin tiiviissä yhteistyössä yrittäjien kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa asiantuntijamme toteuttivat liiketoiminnan analysoinnin, laativat asiakasprofiilit ja asiakaspolun visualisoinnin. Toisessa vaiheessa konseptoitiin ympärivuotisen liiketoiminnan malli sekä muotoiltiin ja tuotteistettiin siihen kuuluvat palvelut. Kolmannessa vaiheessa kehitettiin yrityksen uutta ravintolaliiketoimintaa sekä ravintolan ja koko yrityksen brändiviestiä. Lisäksi asiantuntijamme auttoivat uuden liiketoiminnan budjetoinnin suunnittelussa sekä asiakaspalvelun uusien toimintamallien suunnittelussa ja jalkauttamisessa.


Yrityksen tavoitteena oli tuotteistaa kokonaan uusi palvelukokonaisuus, jonka avulla tavoitellaan uusia asiakasryhmiä ja kasvatetaan liiketoiminnasta ympärivuotista. Onnistuimme luomaan selkeitä konsepteja ja kokonaisuuksia sekä tuottamaan konkreettisia materiaaleja yrittäjien oman kehittämisen tueksi.


Lopputuloksena syntyi liiketoiminnan analyysi, koonti uudesta palvelupolusta ja sen ohjeistamisesta henkilöstölle, Lisäksi tuotteistamisprosessissa luotiin uusien palveluiden toteuttamissuunnitelmat, konkreettiset tuotekuvaukset sekä viestinnällisiä materiaaleja markkinointiin.


Asiantuntijoiltamme edellytettiin vahvaa matkailualan ja tuotteistamisen tuntemusta. Lisäksi edellytettiin perehtymistä Utsjoen alueen toimintaympäristöön, alueen matkalijoiden tarpeisiin ja toiveisiin sekä kykyä kokonaisvaltaiseen liiketoiminnan kehittämiseen.

TOIMENPITEET

 • Liiketoiminnan analysointi

 • Asiakasprofilointi ja asiakaspolun visualisointi

 • Kokovuotisen liiketoimintamallin konseptointi ja budjetointi

 • Kokovuotisen mallin palveluiden tuotteistaminen

 • Ravintolan ja yrityksen brändin kehittäminen 

 • Uusien toimintamallien jalkauttaminen

LOPPUTULOKSET

 • Liiketoiminnan analyysi

 • Palvelupolku ja sen ohjeistus henkilöstölle

 • Uusien palveluiden toteuttamissuunnitelmat

 • Tuotekuvaukset

 • Viestinnällisiä materiaaleja

bottom of page