top of page

Sodankylä, Pelkosenniemi, Kemijärvi

Matkailun vetovoimatekijöiden kehittäminen kylätarinoiden pohjalta

2017 - 2018

Matkailun vetovoimatekijöiden kehittäminen kylätarinoiden pohjalta
arctic factory logo black.png

Toimimme Sodankylän kunnan, Pelkosenniemen kunnan ja Kemijärven kaupungin palvelumuotoilun ja brändimuotoilun kumppanina “Lapin Tarinakylät” -hankkeessa, jossa kerättiin kylien tarinoita matkailualueen vetovoimatekijöiden määrittelyn pohjaksi.


Toimeksiantoomme kuului osallistavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus osana tarinoiden keräämistä sekä tarinoiden tuottaminen audiovisuaalisiksi kokonaisuuksiksi, jotka toimivat niin asiakkaiden kokemuksen kuin alueellisen kehittämisen tukena. Tuotimme alueiden aitoon identiteettiin perustuvaa tarinallista materiaalia matkailualan brändi- ja kehittämistyön materiaaliksi sekä koostimme matkailun kehittämispotentiaalin hyödyntämistä tukevan yhteenvedon tarinoista.


Osallistavat toimenpiteet toteutettiin Sodankylässä Vuotson ja Kieringin, Pelkosenniemellä Suvannon ja Kairalan ja Kemijärvellä Oinaan ja Joutsijärven kylissä.


Asiantuntijoiltamme edellytettiin vahvaa matkailuelinkeinon tuntemusta sekä tarinallistamisen, dramatisoinnin ja palvelumuotoilun osaamista sekä kykyä konseptoida ja brändillistää tarinoita matkailutoimijoiden käyttöön sopivaksi.

TOIMENPITEET

  • Osallistavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus

  • Kylien tarinoiden kerääminen osallistavin menetelmin

  • Tarinoiden tuottaminen audiovisuaalisiksi kokonaisuuksiksi

  • Brändi- ja kehittämistyön konsultointi tuotetun materiaalin pohjalta

  • Yhteenvedon laatiminen

LOPPUTULOKSET

  • Kylien tarinoiden koontimateriaali

  • Tarinoista koottu materiaalipaketti (audiovisuaaliset materiaalit, tarinakoosteet)

  • Yhteenveto matkailun tarinalähtöisestä kehittämispotentiaalista

bottom of page