top of page

Lapin liitto

Lappilaisten terveyskeskusten asiakaslähtöinen kehittäminen

2018 - 2019

Lappilaisten terveyskeskusten asiakaslähtöinen kehittäminen
arctic factory logo black.png

Toimimme SITRA:n rahoittaman ja Lapin liiton hallinnoiman Lapin maakuntauudistus -hankkeen strategisen kehittämisen ja palvelumuotoilun kumppanina ENTRAUS-projektissa, jossa luotiin 13 lappilaisen terveyskeskuksen kehittämisstrategia yhteisten ja uusien palvelumallien luomiseksi. Työskentelyllä valmistauduttiin terveyskeskusten strategiseen uudistamiseen sekä asiakaskokemuksen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen uudistuvassa sote-kentässä.


Toimeksiannossa osallistimme 13 lappilaisen terveskeskuksen johdon, henkilöstön ja kehittäjäasiakkaat strategiseen kehittämiseen. Projektissa asetettiin tk-verkoston yhteiset muutostavoitteet, määriteltiin yhteinen visio ja missio sekä laadittiin kehittämissuunnitelma muutosten toteuttamiseksi verkostona. Toimeksiantoomme kuului osallistavan strategiatyön suunnittelu (työpajat, kyselyt, osallistamistilaisuudet terveyskeskuksissa, henkilöstön valmennukset) ja toteutus yhteistyössä hanketiimin kanssa. Projektin aikana järjestettiin 16 lähityöpajaa tk-verkostolle ja kehittäjäasiakkaille sekä 9 terveyskeskuskohtaista kehittämistapaamista henkilöstölle.


Asiantuntijoiltamme edellytettiin laajaa tk-verkoston ja maakunnallisen kehittämisen tuntemusta ja käynnissä olevan laajemman Lapin maakuntauudistuksen tavoitteisiin perehtymistä sekä kykyä fasilitoida osallistavaa prosessia siten, että jokaisella tk-verkostoon kytkeytyvällä vastuuhenkilöllä on mahdollisuus vaikuttaa strategian sisältöihin, asetettaviin tavoitteisiin sekä yhteiseen kehittämissuunnitelmaan. Projektin lopputuloksena syntyi Lapin maakunnan terveyspalveluiden kehittämistavoitteet sekä maakunnallinen ja terveyskeskuskohtainen strateginen kehittämissuunnitelma. Haasteena olivat pitkät välimatkat verkoston terveyskeskusten välillä ja suunnitelmaan kirjattiin myös tavoitteet ja askelmerkit jatkuvan yhteiskehittämisen ja kumppanuusverkoston toimintamallille.

TOIMENPITEET

 • Strategiseen palvelumuotoiluun perustuvan kehittämistyöpajasarjan (16 työpajaa) suunnittelu

 • Työkirjan suunnittelu ja toteutus

 • Työpajasarjan toteutus 13 terveyskeskuksen henkilöstön ja johdon kanssa

 • Terveyskeskuskohtaiset kehittämistapaamiset

 • Tulosten yhteenveto ja esittely sidosryhmille

LOPPUTULOKSET

 • TK-palveluiden asiakassegmentit ja asiakasprofiilit

 • Yhteiskehittämistä ohjaavat strategiset kulmakivet
  (visio, missio, arvot)

 • Kehittämistarpeiden prio-listaus

 • Terveyskeskuskohtainen kehittämissuunnitelma

 • Lisäksi projektin tuloksena muodostettiin avosairaanhoidon VEKE -vertaiskehittämisverkosto

bottom of page