top of page

Lapin liitto

Lapin älykkään erikoistumisen strategian uudistaminen ja strategiatyön tukeminen

2022-2023

Lapin älykkään erikoistumisen strategian uudistaminen ja strategiatyön tukeminen
arctic factory logo black.png

Toimimme osallistavan strategiatyön kumppanina Lapin liiton FOKUS-hankkeelle, jonka tavoitteena oli Lapin älykkään erikoistumisen strategian uudistaminen sekä toimeenpanosuunnitelman rakentaminen yhteistyössä ekosysteemin eri toimijoiden kanssa. Toimeksiantoomme kuului osallistavan strategiatyön suunnittelu ja toteutus (työpajat, kyselyt, innovaatiosprintit) yhteistyössä hanketiimin kanssa sekä strategian ja toimeenpanosuunnitelman konsultoiva kehittäminen erityisesti elinkeino- ja käyttäjälähtöisyyden näkökulmasta. Strategiatyöhön osallistettiin laajasti yrityksiä sekä maakunnan johtavia julkisen puolen strategiseen kehittämiseen osallistuvia toimijoita (erityisesti Lapin kunnat, Lapin korkeakoulukonserni, Lapin kauppakamari, TKI-toimijat). 


Asiantuntijoiltamme edellytettiin prosessissa laajaa aluekehittämisen ja ekosysteemisen kehittämisen tuntemusta sekä kykyä fasilitoida osallistavaa prosessia siten, että jokaisella ekosysteemiin kytkeytyvällä toimijalla on mahdollisuus vaikuttaa strategian sisältöihin, asetettaviin tavoitteisiin sekä toimeenpanon suunnitteluun. Tärkeää toimeksiannossa oli myös perehtyminen edelliseen Lapin älykkään erikoistumisen strategiaan ja työssä oli eduksi asiantuntijoidemme vahva Arctic Smartness -ekosysteemin tuntemus sekä käytännön kokemus (mm. vahva klusterityöhön osallistuminen). Uuden strategian tuli vastata ekosysteemin toimijoiden tarpeisiin ja haasteisiin, EU-tason älykkään erikoistumisen strategisiin tavoitteisiin sekä edellisen strategiakauden aikana tunnistettuihin haasteisiin.


Strategiatyöllä pyrittiin terävöittämään Lapin älykkään erikoistumisen toimintamallia, jolloin elinkeinolähtöinen kehittäminen toteutuu paremmin. Hankkeessa määriteltiin myös uudet kriteerit ja tavoitteet älykkään erikoistumisen klusteritoiminnalle.

TOIMENPITEET

  • Osallistavan strategiatyön suunnittelu tilaajan kanssa

  • Osallistavan strategiatyön toteutus (työpajat, kyselyt, innovaatiosprintit) yhdessä tilaajan kanssa

  • Toimenpidesuunnitelmien yhteenveto tilaajan kanssa.

LOPPUTULOKSET

  • Yhteenveto osallistavien toimenpiteiden tuloksista

  • Visualisoitu yhteenveto strategian painopistealueittain määritellyistä toimenpiteistä

bottom of page