top of page

EDURO-säätiö

Kuntoutushaku- ja ohjauspalvelun kehityskokonaisuus

2022 - 2023

Kuntoutushaku- ja ohjauspalvelun kehityskokonaisuus
arctic factory logo black.png

Toimimme EDURO-säätiön kehittämiskumppanina monitoimisen digitaalisen palvelumallin kehittämisprojektissa, jossa tavoitteena oli luoda toiminnallisen kuntoutusohjauksen ja työelämäneuvonnan ekosysteemille (fyysinen ja digitaalinen) palvelumalli asiakastyön ja asiantuntijatyön parempaan hallintaan. Toimeksiantoomme kuului prosessimuotoisen osallistavan työpajatyöskentelyn suunnittelu ja fasilitointi, palvelumuotoilun asiantuntijakonsultointi, palvelun brändi-identiteetin konsultointi sekä kehittämistyön lopputulosten visualisointi.


Projektissa kehitimme kuntoutuspalveluiden digitaalista palvelualustaa sekä kuntoutusohjauspalvelua palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmin. Kehittämistyöhön osallistimme laajasti asiantuntijoita ekosysteemin eri organisaatioista sekä joukon palvelun asiakkaita ja käyttäjiä.

Työpajatyöskentelyssä keräsimme tietoa palvelun käyttäjien (asiantuntijat, loppuasiakkaat) tarpeista. Ydintehtävänä oli työkykykuntoutuksen asiakas- ja asiantuntijatarpeiden ymmärtäminen ja mallintaminen sekä kymmenien eri sidosryhmien ja heidän palveluidensa integrointi asiakaslähtöisiksi palvelukokonaisuuksiksi ja toimiviksi palvelupoluiksi sekä digitaalisen, että konkreettisen ohjauspalvelun rajapinnoissa.

TOIMENPITEET

  • Työpajatyöskentelyn suunnittelu ja fasilitointi

  • Palvelumuotoilun tehtävät

  • Brändi-identiteetin suunnittelu

  • Visuaalinen suunnittelu ja viestinnän tuki

LOPPUTULOKSET

  • Palvelun asiakasprofiilit ja yhteenveto käyttäjien tarpeista

  • Palvelukokonaisuuden asiakaspolku ja konsepti

  • Digitaalisen ja läsnäpalvelun käytettävyyden koonti

  • Kevyt brändi-identiteetti ja viestinnän tukimateriaalit

  • Palvelun pilotointi ja tulosten yhteenveto

  • Loppuseminaari (läsnä ja etätoteutus)

bottom of page