top of page

Tornion kaupunki, Haaparannan kaupunki

Kielikoulun strategisen kehittämisen tukitoiminnot

2022

Kielikoulun strategisen kehittämisen tukitoiminnot
arctic factory logo black.png

Toimimme Tornion kaupungin ja Haaparannan kaupungin kehittämiskumppanina projektissa, jonka tavoitteena oli konseptoida rajan yli toimivan perinteikkään Kielikoulu-toiminnan uusi mahdollinen toimintamalli, joka tukee päätöksentekotoiminnan strategisessa suunnittelussa (rahoitus, toiminnan edellytykset, uudet toimintamallit). Loimme projektilla pohjaa uudenlaiselle koulutuspalveluiden sidosryhmälähtöiselle organisaatiokulttuurille ja palveluntuottamisen struktuurille, jossa otetaan keskiöön ihmislähtöisen arvontuoton malli.


Toimeksiantoon kuului kolmen kehittämis-, koulutus- ja osallistamissession suunnittelu ja toteutus sidosryhmille (oppilaat, vanhemmat, henkilökunta, viranhaltijat, poliitikot) suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi suunnittelimme ja toteutimme iltakoulutilaisuuden kahden kaupungin kaupunginhallitusten kanssa. Toteutimme osallistamisessa kerätyn tiedon pohjalta konseptin uudenlaisesta “Kielikoulu 2.0” -toimintamallista, joka ohjaisi organisaatiokulttuurin sekä konkreettisten käytänteiden muutosta. Osallistavilla menetelmillä varmistettiin, että tavoiteltu muutos on aidosti merkityksellinen ja sitoutettiin sidosryhmiä muutoksen toteuttamiseen.


Asiantuntijoiltamme edellytettiin vahvaa osaamista osallistavasta kehittämisestä, palvelumuotoilusta ja strategisesta kehittämisestä. Lisäksi tarvittiin osaamista toimintamallien konseptoinnista sekä kehittämisen fasilitoinnista suomeksi ja ruotsiksi. Hyödyksi kehittämistyössä oli myös vahva Meri-Lapin ja Torniojokilaakson alueellinen tuntemus.

TOIMENPITEET

  • Osallistamissessioiden suunnittelu ja toteutus

  • Iltakoulutilaisuuksien suunnittelu ja toteutus

  • Uuden toimintamallin konseptisuunnittelu

  • Tulosten esittely sidosryhmille

  • Projekti toteutettiin kaksikielisenä suomeksi ja ruotsiksi

LOPPUTULOKSET

  • Konsepti “Kielikoulu 2.0” -toimintamallista

  • Yhteenveto sidosryhmien (oppilaat, vanhemmat, henkilökunta, viranhaltijat, poliitikot) kanssa yhdessä tunnistetuista tarpeista sekä yhteiskunnan tarpeista

  • Loppuraportti projektin toteutuksesta ja tuloksista

bottom of page