top of page

AcrossEU, Lapin yliopisto, Lapin AMK

Kansainvälisen oppilaitosverkoston opiskelijalähtöinen kehittäminen

2023

Kansainvälisen oppilaitosverkoston opiskelijalähtöinen kehittäminen
arctic factory logo black.png

Suunnittelimme, fasilitoimme ja johdimme ACROSS-EU verkoston ”Student Forum” -design sprintin Rovaniemellä keväällä 2023.  Viisi päivää kestävän tapahtuman tavoite oli tuoda verkoston eri yliopistojen opiskelijat yhteen ja osallistaa heidät verkoston kehitystyöhön. Kehitystyössä oli tunnistettu erilaisia haasteita, joita opiskelijat haluttiin saada ratkomaan.


Verkosto halusi kerätä opiskelijoiden näkökulmia ja ratkaisuehdotuksia kehitystyön tueksi. Kurssin menetelmäksi oli valittu design sprint -menetelmä, joka on fasilitoitu ongelmanratkaisuprosessi palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Ryhmä koostui noin 35 opiskelijasta, jotka tulivat eri yliopistoista ympäri Eurooppaa.


Projekti koostui suunnittelusta, haasteiden muotoilusta, tiimiytymisestä, viiden päivän design sprintistä sekä päätöstapahtumasta, jossa projektin ratkaisut esitettiin kansainväliselle verkostolle.


Projektin lopputuloksena ratkaistiin verkoston kehitystyöhön liittyviä haasteita. Ratkaistavat haasteet olivat 1. Student involvement in AcrossEU – goals & means, 2. Promotion of internationalization and mobility, 3. Peer to peer communication, 4. Sustainable internationalization.


Design sprintin suunnittelu, toteutus ja fasilitointi kansainväliselle osallistujajoukolle vaati design sprint/hackathon fasilitointiosaamisen lisäksi tarkkaa suunnittelua, kulttuurisensitiivisyyttä sekä viestintäosaamista.

TOIMENPITEET

  • Student Forum -design sprintin suunnittelu

  • 5 päiväisen sprint-tapahtuman fasilitointi ja johtaminen

  • Haasteiden muotoileminen

  • Päätöstapahtuman ja ratkaisujen esittelyn suunnittelu

LOPPUTULOKSET

  • 5 päiväinen kansainvälisille opiskelijoille suunniteltu design sprint

  • Tapahtuman fasilitointi

  • Muotoillut tiimihaasteet

  • Esitellyt ratkaisut kansainväliselle verkostolle päätöstapahtumassa

“Working among a group of international students solving key problems students can face. Overall, a great experience that I would definitely recommend and try to do again!”
bottom of page