top of page

LapIT Oy

Etävastaanottojärjestelmien testaaminen loppuasiakkailla

2021 - 2022

Etävastaanottojärjestelmien testaaminen loppuasiakkailla
arctic factory logo black.png

Toimimme LapIT Oy:n palvelumuotoilun ja osallistavan kehittämisen kumppanina projektissa, jossa toteutettiin osana Lapin hyvinvointialueen sote-palveluiden etävastaanottojärjestelmien kilpailutus. Projektin tavoitteena oli toteuttaa potentiaalisten järjestelmävaihtoehtojen vertailu testaamalla niiden sopivuutta oikeilla loppukäyttäjillä.


Yksi tärkeimmistä valintaperusteista järjestelmille oli sujuva käytettävyys ja tehtävämme oli suunnitella ja toteuttaa osallistava käyttäjätestaaminen tarjolla oleville etävastaanottojärjestelmille. Käytännössä fasilitoimme kokonaisuuden, jossa oikeat loppukäyttäjät (hyvinvointialueen henkilöstö) testasi ja pisteytti eri vaihtoehdot käytettävyyden näkökulmasta. Toteutimme tuloksista raportin sekä yhteenvedon siitä, miten helppo käytettävyys toteutuu kussakin tarjotussa järjestelmävaihtoehdossa.


Tilaajan tavoitteena oli varmistaa, että järjestelmien hankinnalla saadaan aikaan mahdollisimman vaikuttava positiivinen muutos järjestelmien käyttäjien arjessa. Lisäksi tavoitteena oli alusta asti osallistaa henkilöstö hankintaan ja valmistella näin myös sujuva käyttöönotto hankinnan jälkeen. Vaikuttavaa muutosta tuettiin tuottamalla palvelumuotoilun menetelmin käyttäjädataa päätöksenteon tueksi.


Asiantuntijoiltamme edellytettiin vahvaa osallistamisen ja palvelumuotoilun osaamista sekä ymmärrystä hankintaprosessin suunnittelusta ja vaiheista. Lisäksi tarvittiin osaamista ja perehtymistä sote-palveluiden ja hyvinvointialueen toimintaan ja työskentelyyn.

TOIMENPITEET

  • Kilpailutukseen integroidun järjestelmätestaamisen konseptointi tilaajan kanssa

  • Testaamisprosessin kuvauksen laatiminen osaksi hankintailmoitusta

  • Työpajatyöskentelyn suunnittelu, valmistelut ja fasilitointi

  • Tulosten raportointi ja läpikäynti tilaajan kanssa

LOPPUTULOKSET

  • Työpajatyöskentelyn tulokset

  • Raportti testaajien antamista vastauksista

  • Asiantuntijan analyysi ja yhteenveto käytettävyyden näkökulmasta

bottom of page