top of page

Lapin liitto

Asiantuntijapalvelun oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman toimeenpano

2023

Asiantuntijapalvelun oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman toimeenpano
arctic factory logo black.png

Toimimme Lapin Liiton strategisen kehittämisen ja vaikuttavan fasilitoinnin kumppanina kokonaisuudessa, jossa autoimme Lapin JTF-työn vaikuttavuuden rakentamisessa, toimijoiden aktivoinnissa sekä tiedon keräämisessä ja levittämisessä avainsidosryhmille.


Rakensimme oikeudenmukaiseen siirtymään ja oppiviin yhteisöihin liittyviä toimintamalleja, fasilitoimme useita työpajoja sekä kahden päivän kehittämisen verkostotilaisuuden. Tämän lisäksi autoimme toimijoita JTF-hankehakemusten suunnittelussa ja toteuttamisessa, osallistavuuden kehittämisessä, maakunnan osallistamisen aktivoinnissa sekä opintomatkojen suunnittelussa. Työ toteutettiin yhteistyössä kansainvälisten asioiden asiantuntijan Kristiina Jokelaisen (SmartNorth Oy) kanssa.


Toimeksiantoon kuului kehittämisprosessin suunnittelu sekä muut valmistelevat työt. Projektissa luotiin edellytyksiä maakunnan kehittämiseen ja rahoitukseen Community of Practice -mallin mukaisesti ja lisäksi kasvatettiin maakunnallisen kehittämisen ekosysteemiin kuuluvien toimijoiden osaamista ja mahdollisuuksia hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen JTF-rahoituksen puitteissa.


Asiantuntijoiltamme edellytettiin vahvaa maakunnallisen ja ekosysteemisen kehittämisen osaamista, rahoitusmallien (JTF) tuntemusta sekä kykyä fasilitoida dialogista kehittämistä. Eduksi oli myös asiantuntijoidemme vahva Lapin maakunnan tuntemus.

TOIMENPITEET

 • Kahden aktivointityöpajan suunnittelu ja fasilitointi

 • JTF-päivien suunnittelu ja fasilitointi (kesto 2 päivää)

 • JTF-rahoituksen toimeenpanon edistämisen toimintamallin suunnittelu ja pilotointi

 • Hankesuunnitelmien sparrauksia hankehakemukseksi

 • Lappiin soveltuvan osallistavan toimintamallin (Community of practice, Cop) suunnittelu, maakunnan osallistamisen aktivointia

 • Sidosryhmille järjestettävien idea- ja hanketyöpajojen mallin suunnitelman ja pilotointi

 • Kahden opintomatkan suunnittelu ja valmistelut toteutettaviksi

LOPPUTULOKSET

 • Kehitetyt toimintamallit

 • Useita työpajoja sekä kahden päivän kehittämisen verkostotilaisuus

 • Toimijoiden kanssa suunnitellut JTF-hankehakemukset

 • Maakunnan osallistamisen aktivointitoimet

 • Suunnitelma opintomatkoista

“En tiedä mitä tätä olisi voinut tehdä onnistuneemmin. Joustavuutenne ja jatkuva keskustelu projektin aikana auttoivat suuntaamaan työtä kaikista tärkeimpiin asioihin.”
bottom of page