top of page

Kemijoki Oy

Asiakaslähtöinen brändi osaksi liiketoimintastrategiaa

2020

Asiakaslähtöinen brändi osaksi liiketoimintastrategiaa
arctic factory logo black.png

Toimimme Kemijoki Oy:n strategisen kehittämisen ja brändityön kumppanina kehittämisprojektissa, jossa vesivoimayhtiön brändin kehittäminen kytkettiin osaksi yhtiön strategista kehittämistä. Autoimme yhtiön johtoa muuttamaan brändin kehittämismallia asiakas- ja sidosryhmälähtöiseksi sekä kytkemään brändityön osaksi yhtiön liiketoimintastrategiaa. Lisäksi autoimme kasvattamaan syvällistä ymmärrystä siitä mikä vesivoimayhtiön sidosryhmille (asiakkaille ja ostajille sekä työntekijöille ja kumppaneille) on tärkeää.


Toimeksiannossa keräsimme tietoa yhtiön tärkeimmistä sidosryhmistä (asiakkaat, kumppanit, polittiiset päättäjät) syvähaastatteluilla ja kyselytutkimuksilla, jotka analysoitiin ja visualisoitiin. Lisäksi autoimme muutoksessa Kemijoki Oy:n johdolle ja henkilöstölle järjestetyissä työpajoissa, joissa ymmärrettiin yhtiön todellista brändillistä identiteettiä ja rakennettiin yhdessä vesivoimayhtiön brändin dna:ta ja brändikäsikirjaa.


Asiantuntijoiltamme edellytettiin vahvaa strategisen kehittämisen ja brändin kehittämisen osaamista sekä kykyä fasilitoida osallistava ja palvelumuotoiluun perustuva prosessi. Erityistä hyötyä oli myös pohjoisen Suomen aluetuntemuksesta.

TOIMENPITEET

  • Selvitys brändin nykytilasta (mielikuva, juurisyyt)

  • Haastattelututkimus sidosryhmille

  • Kyselytutkimus sidosryhmille ja yhtiön henkiöstölle

  • Työpajat yhtiön henkilöstölle ja johdolle

  • Brändikäsikirjan koostaminen (tavoitemielikuva, bränditarina, identiteetti, dna)

  • Loppuraportti projektin toimenpiteistä ja tuloksista

LOPPUTULOKSET

  • Visualisoitu yhteenveto sidosryhmien merkittävimmistä tarpeista ja toiveista

  • Kemijoki Oy:n brändikäsikirja

  • Muutoksen johtamista tukeva viestintäpaketti (visuaalinen esitys, äänite)

bottom of page