top of page

BusinessOulu

Valmennus muotoilun hyödyntämisestä pk-yrityksissä

2022 - 2023

Valmennus muotoilun hyödyntämisestä pk-yrityksissä
arctic factory logo black.png

Toimimme BusinessOulun valmennuskumppanina DesignOulu Start 2021 –hankkeelle, jonka tavoitteena oli edistää Oulun alueen yritysten kasvua design-menetelmien ja brändimuotoilun keinoin. Toimeksiantoomme kuului toteuttaa muotoilun laaja-alaiseen käyttöön tähtäävä valmennusten sarja oululaisille kasvuhakuisille yrityksille. Päätehtävä oli valmennustilaisuuksien kokonaisvaltainen suunnittelu ja fasilitointi, sisältäen työpajatyöskentelyn ja keynote-alustusten suunnittelun ja toteutuksen.


Valmennuskokonaisuudella lisättiin yritysten tietämystä ja osaamista muotoilun menetelmien laaja-alaisessa käyttämisessä ja muotoilupalveluiden hyödyntämisessä liiketoiminnassaan, erityisesti oman vahvan brändin rakentamisessa. Valmennuksen työote oli osallistava ja yritysten oman liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävä. Työpajatyöskentelyssä osallistujat tekivät itsenäistä työtä, mutta myös vertaiskehittämistä ja dialogista kehittämistä toinen toistensa kanssa.


Asiantuntijoiltamme vaadittiin vahvaa pk-sektorin kehittämisen kokemusta sekä muotoilumenetelmien ja brändityökalujen tuntemusta. Merkittävää hyötyä oli myös asiantuntijoidemme alueellisesta tuntemuksesta (Oulun seutu ja Pohjois-Suomi).

TOIMENPITEET

  • Valmennuskokonaisuuden suunnittelu (design-menetelmät ja brändimuotoilu liiketoiminnassa)

  • Valmennustapaamisten valmistelut ja osallistujien materiaalien suunnittellu

  • Valmennuskokonaisuuden fasilitointi

LOPPUTULOKSET

  • Valmennustapaamiset

  • Osallistujille jaettu materiaali (työkalut, kanvaasit)

bottom of page