top of page

Santasport Lapin urheiluopisto

Toimintamallin palvelumuotoilu, pilotointi ja digitaalinen ohjeisto

2021

Toimintamallin palvelumuotoilu, pilotointi ja digitaalinen ohjeisto
arctic factory logo black.png

Toimimme Santasport Lapin Urheiluopiston palvelumuotoilun ja strategisen kehittämisen kumppanina covid-19 -pandemian aiheuttamassa äkillisessä muutostilanteessa. Toimeksiannossa rakennettiin urheilu- ja liikuntatoimijoiden käyttöön toimintamalli ja digitaalinen ohjeisto, joka helpottaa eri toimijoiden palveluympäristön kehittämistä korona-turvalliseksi, mutta samalla pyrittiin luomaan mallia, joka toimii vastaavissa poikkeusoloissa myös pandemian jälkeen sekä edistää muutenkin turvallisen monitoimijaisen palvelun tarjoamisen.


Toimeksiantoon kuului strategisen palvelumuotoiluprosessin suunnittelu ja toteutus sekä pilottikokeilujen konsultointi. Suunnitteluun osallistettiin laajasti eri sidosryhmiä (alueella toimivat yritykset ja muut organisaatiot, henkilöstö, asiakkaat ja käyttäjät), joiden kanssa tunnistettiin nykyinen palvelun toimintamalli ja kehitettiin siitä uuden turvallisen palvelumallin blueprint.


Projektilla pyrittiin saavuttamaan tilanne, jossa Santasport ja koko urheiluopiston alue pystyy toimimaan erilaisissa poikkeustilanteissa sekä tarjoamaan turvallista palvelua jatkuvasti. Palvelumuotoilun avulla pystyttiin osallistamaan ja sitouttamaan eri toimijoita mukaan yhteisen päämäärän saavuttamiseen jo hyvin alkuvaiheessa ja laajalla volyymillä.


Lopputuloksena syntyi digitaalinen ohjeisto, jonka avulla eri toimijat pystyvät toteuttamaan uudistettua palvelua, ja jonka avulla kommunikoidaan esim. viranomaistahojen kanssa mahdollisissa poikkeustilanteissa.


Asiantunijoiltamme edellytettiin vahvaa palvelumuotoilun osaamista (tuskimus, suunnittelu, visualisointi) sekä kykyä strategiseen suunnitteluun. Tärkeässä roolissa oli myös avaintoimijoiden osallistaminen muotoiluprosessiin sekä ketteriin kokeiluihin.

TOIMENPITEET

  • Toimintamallin osallistava yhteiskehittäminen

  • Pilottikokeilujen suunnittelun ja toteutuksen konsultointi

  • Uuden palvelumallin blueprintin rakentaminen

  • Digitaalisen ohjeiston rakentaminen

LOPPUTULOKSET

  • Toimintamallin konsepti

  • Pilotointisuunnitelma ja tulosten yhteenveto

  • Uuden palvelumallin blueprint

  • Digitaalinen ohjeisto

bottom of page