top of page

Kajaanin kaupunki, Oulun yliopisto, KAMK

Prosessiakatemia-koulutuksen ja operaattorimallin mallintaminen

2022

Prosessiakatemia-koulutuksen ja operaattorimallin mallintaminen
arctic factory logo black.png

Toimimme Kajaanin kaupungin, Oulun yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kehittämisen kumppanina prosessiteollisuuden monitoimijaisten koulutusten digitaalisen koulutusalustan kehittämisprojektissa. Toimeksiantoomme kuului prosessimuotoisen osallistavan työpajatyöskentelyn suunnittelu ja fasilitointi, yhteiskehittäminen sekä palvelumuotoilukonsultointi.


Prosessiakatemian tavoitteena on olla yritysten ja eri koulutusasteiden väliseen tiiviiseen ja systemaattiseen yhteistyöhön perustuva toimintamalli, joka tuottaa monimuotoista kaivannais-, jatkojalostus- ja biotuoteteollisuuteen liittyvää prosessialan koulutusta ”yhden luukun” periaatteella. Prosessiakatemia vastaa yhteistyön ja yhteistoiminnan avulla kattavasti ja ketterästi Kainuun alueen prosessiteollisuuden yritysten muuttuviin osaamistarpeisiin.


Projektissa kartoitimme nykyisen toimintamallin sekä koulutuskokonaisuuden toimintamallin ja brändin heikkoudet ja vahvuudet yhdessä sidosryhmien kanssa. Osallistavalla kehittämisellä siirsimme tietoa ja ymmärrystä jatkuvasti ekosysteemin kaikille toimijoille. Selvityksen pohjalta työstimme yhdessä uuden toimintamallin vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Lisäksi toteutimme käyttäjälähtöinen ohjeiston uuden toimintamallin toteuttamisesta ja suunnitelman jatkokehittämisestä.


Lopputuloksena laadimme selvityksen palvelukonseptista ja sen käyttäjätarpeista. Lisäksi konseptoimme operaattorimallin, jonka avulla prosessiteollisuuden koulutukset voidaan keskittää yhden alustan alle. Toteutimme tilaajalle myös visualisoidun raportin sekä ohjeistot, joilla kehittämisen tulokset voidaan jalkauttaa eri sidosryhmille.

TOIMENPITEET

  • Toimintamallin nykytilan kartoitus

  • Toimintamallin ja brändin analysointi

  • Osallistavat toimenpiteet (ekosysteemin toimijat)

  • Uuden toimintamallin konseptointi (operaattorimalli)

  • Toimintamallin toteuttamisohjeiston suunnittelu, visualisointi ja esittely sidosryhmille

LOPPUTULOKSET

  • Yhteenveto toimintamallin analysoinnista

  • Yhteenveto osallistamisen tuloksista

  • Toimintamallin konseptikäsikirja

  • Toimintamallin digitaalinen ohjeisto

bottom of page