top of page

Ylitornion kunta

MINTTI Young Innovators Design Sprint

2022

MINTTI Young Innovators Design Sprint
arctic factory logo black.png

Toimimme Ylitornion kunnan palvelumuotoilun ja nuorten osallistamisen kumppanina projektissa, jossa kehitettiin kunnan nuorille suunnattuja palveluita osallistavin ja aktivoivin menetelmin. Toteutimme nuorille suunnatun MINTTI Sprintin, joka aktivoi nuoria vaikuttamaan ja osallistumaan oman kotikuntansa kehittämiseen. MINTTI Sprintti on yläkoulu- ja lukioikäisille suunnattu vaikuttamisen kokemus, jossa nuoret ratkoivat kotipaikkakuntaansa littyvää haastetta, kehitettävät ratkaisuehdotuksia, testaavat niiden toimintaa ja esittelevät sprintin tulokset kunnan päättäjille.


Tehtävämme oli toteuttaa kunnan nuorisopalveluiden kanssa kehittämiskokonaisuus, joka johtaa nuorten osallisuuden lisääntymiseen ja syrjäytymisriskin vähenemiseen. Projektiin osallistuneet nuoret oppivat vaikuttamisen ja ihmislähtöisen kehittämisen taitoja ja saivat ainutlaatuisen kokemuksen, joka voi vaikuttaa heidän omaan tulevaisuuteensa.


Ensimmäisenä päivänä toteutimme useita workshop-harjoituksia, jotka auttoivat löytämään kaikista tärkeintä haastetta, jota meidän pitäisi lähteä taklaamaan sprintissä. Toisena päivänä käytimme aikaa ratkaisujen arviointiin ja äänestämiseen kaikista niistä ideoista, joita kukin oli luonut. Teimme päätöksen niistä ideoista ja ratkaisuista, joita me kaikkia haluamme lähteä testaamaaan ja ymmärtämään voisiko valittu idea ratkaista haasteemme. Kun olimme tehneet päätöksen, rakensimme yksityiskohtaisen prototyypin. Kolmantena päivänä testasimme prototyyppiä seitsemällä potentiaalisilla käyttäjillä. Testaajilta saadut palautteet voidaan ottaa idean jatkokehitykseen mukaan.


Projektin lopputuloksena syntyi nuorten itse suunnittelema ratkaisu harrastuskiinnostuksen kartoittamiseen kunnan nuorilta. Nuoret esittelivät ratkaisun kunnanvaltuuston kokouksessa ja se keräsi laajaa huomiota Ylitorniolla.


Asiantuntijoiltamme edellytettiin vahvaa kykyä ja osaamista ohjata nuoria ja toteuttaa heille oman kehitystason mukainen kokonaisuus. Projektissa sovellettiin yli kymmentä design thinking menetelmää osana kehitystyötä. Tämän lisäksi nuoret suunnittelivat ja toteuttivat projektista esittelyvideon,

TOIMENPITEET

  • MINTTI sprintti konseptin suunnittelu ja toteuttaminen

  • Työpajojen suunnittelu ja fasilitointi osana sprinttiä

  • Ratkaisujen arviointi ja parhaiden ideoiden äänestäminen nuorten kanssa

  • Yksityiskohtaisen prototyypin rakentaminen valitusta ratkaisusta nuorten kanssa

  • Prototyypin testaaminen yhdessä nuorten kanssa

LOPPUTULOKSET

  • Nuorille suunniteltu MINTTI sprintti kokonaisuus

  • Kolmepäiväisen sprint-kokonaisuuden fasilitointi

  • Nuorten tukeminen kehitystyössä

  • Testattu, nuorten itse kehittämä ratkaisu harrastuskiinnostuksen kartoittamista varten

bottom of page