top of page

Lapin liitto, House of Lapland

Lappi-brändin ja yhteismarkkinoinnin osallistava kehittäminen

2022 - 2023

Lappi-brändin ja yhteismarkkinoinnin osallistava kehittäminen
arctic factory logo black.png

Toimimme Lapin maakunnan strategisen brändityön kumppanina projektissa, jossa osallistettiin kaikkien Lapin kuntien sekä tärkeimpien sidosryhmien johto ja viestintä suunnittelemaan yhdessä Lappi-brändin päivitetyt painopistealueet vaikuttavan yhteismarkkinoinnin ja pito- ja vetovoimaisen brändityön edistämiseksi. Suunnittelimme ja toteutimme strategisen kehittämisen kokonaisuuden, jolla tiivistettiin kuntien ja maakunnassa toimivien muiden organisaatioiden (hyvinvointialue, kauppakamari, ELY-keskus, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot jne) yhteistyötä, turvattiin läpinäkyvää tiedonkulkua ja tuotettiin linjaukset brändin ja yhteismarkkinoinnin toteuttamiseksi.


Ensimmäisessä toimeksiannossa analysoitiin aiemmin tehdyn brändikyselyn tulokset ja analyysin pohjalta rakennettiin uuden brändipöytä-työskentelyn toimintamalli, joka pohjautui maakunnan toimijoilta kerättyyn tietoon tarpeista ja haasteista. Suunnittelimme ja fasilitoimme ensimmäisen brändipöytä- tapaamisen, jossa maakunnan johtajat ja viestinnän asiantuntijat määrittelivät yhteisen tavoitteen ja tahtotilan sekä keskeiset painopistealueet yhteismarkkinoinnille ja brändille. Brändipöydässä muodostettiin painopistealueittain työryhmät, jotka lähtivät työstämään alustavia esityksiä painopistealueen toimenpiteiksi.


Toisessa toimeksiannossa suunniteltiin ja toteutettiin kaksi brändipöytää kaikille Lapin kunnille ja muille avaintoimijoille. Keskeisenä sisältönä oli määrittää Lappi-brändin tarkemmat suuntaviivat sekä yhteismarkkinointiin liittyvät konkreettiset toimenpiteet ja teot. Yhteiskehittämisen keinoin ideoitiin, validoitiin ja valittiin konkreettisia toimenpiteitä, jotka listattiin alustavaksi toimenpidesuunnitelmaksi. Lisäksi käytiin strategista keskustelua maakunnan yhteiskehittämisen tulevaisuudesta ja rahoitusmalleista.


Molemmissa toimeksiannoissa toteutettiin lisäksi visualisoitu yhteenveto työskentelyn tuloksista jatkokehittämistä varten. Lisäksi toimeksiantoihin kuului fasilitoinnin tekninen suunnittelu läsnä- ja hybriditoteutuksena.

TOIMENPITEET

  • Aiemmin toteutetun brändiselvityksen analysointi

  • Brändipöytä -toiminta- ja työskentelymallin suunnittelu

  • 3 Brändipöytä-toteutuksen fasilitointi ja yhteenveto

  • Tulosten esittely tilaajalle ja sidosryhmille

LOPPUTULOKSET

  • Brändipöytä-toimintamalli

  • Brändipöytä-työskentelyn yhteenvetoraportit

  • Lapin brändityöhön kytkeytyvien toimijoiden tuottamat toimenpidesuunnitelmat

"Asiakasta tarkasti kuunteleva muotoilutoimisto, joka hoitaa työnsä viimeisen päälle!"
bottom of page