top of page

Iin Micropolis Oy

Kuntastrategiaan kytkeytyvä palvelulupaus nuorille

2022

Kuntastrategiaan kytkeytyvä palvelulupaus nuorille
arctic factory logo black.png

Toimimme Iin Micropolis Oy:n hallinnoiman Open Agenda -hankkeen palvelumuotoilukumppanina projektissa, jonka päätavoitteena oli tuottaa uuden kuntastrategian osaksi toimintaa ja päätöksentekoa ohjaava palvelulupaus nuorille. Palvelulupauksen toteuttaminen tehtiin vahvasti nuoria ja nuorten kanssa työskenteleviä (kunnan henkilöstö, yritykset, yhdistykset sekä yksittäiset ihmiset) osallistaen, jotta palvelulupauksesta muodostui aidosti nuorten tarpeisiin vastaava ja tarkoituksenmukainen, ja jotta palvelulupauksen todeksi tekeminen alkaa heti avaintoimijoiden keskuudessa.


Projektilla tartuttiin Iin kuntaa koskettavaan strategiseen haasteeseen: nuorten näkökulman kuuleminen siitä minkälainen Iin kunnan pitäisi olla, että nuoret viihtyvät, perustavat kuntaan elämänsä ja/tai palaavat takaisin opintojen jälkeen. Projekti jakautui neljään vaiheeseen: 1) tiedonkeruu ja ymmärryksen kasvattaminen, 2) palvelulupauksen konseptointi, 3) konkreettiset kokeilut ja 4) kokeilujen tulosten pohjalta iterointi ja valmiin palvelulupauksen muodostaminen.


Toimeksiannossa oli tärkeää luoda vahva ja merkityksellinen pohja strategiselle muutokselle - nuorten hyvinvoinnin lisääntymiselle ja osallisuuden kokemuksen vahvistumiselle kunnassa. Muutosta ohjaamaan rakennettiin konkreettinen, aikataulutettu ja tavoiteltua muutosta kuvaava palvelulupaus ja kolme toimintaa ohjaavaa periaatetta. Toteutuksessa nuoret ja heidän mielipiteensä ja näkemyksensä olivat keskeisessä roolissa ja nuoret myös osallistuivat aktiivisesti tiedonkeruuseen heille suunnitellun digitaalisen työkalun avulla, joka mahdollisti ketterän kokemusdatan keräämisen sekä muille nuorille tehtyjen haastattelujen toteuttamisen. Lisäksi nuorten kanssa konseptoitiin ja testattiin yrityksille suunnattua Nuorten palvelusafari -toimintamallia.


Asiantuntijoiltamme edellytettiin vahvaa palvelumuotoilun ja osallistavan kehittämisen osaamista ja kokemusta sekä erityisesti kykyä työskennellä nuorten kanssa ja nuoria kuunnellen. Lisäksi olennaista oli asiantuntijoidemme kyky tukea tiedonkeruuta ja ymmärryksen kasvattamista työpajoissa, digitaalisilla työkaluilla sekä haastatteluin ja kyselyin.TOIMENPITEET

  • 4 osallistavan työpajan suunnittelu ja toteutus iiläisten nuorten sekä nuorten kanssa työskentelevien kanssa.

  • Iiläisten nuorten kanssa toteutetun havainnoinnin ja haastattelujen (digitaalisella työkalulla) suunnittelu ja ohjeistus

  • Iiläisten avaintoimijoiden kanssa toteutetun ketterän testaamisen suunnittelu ja toteutuksen tuki.

  • Palvelulupauksen käyttöönottoa ja johtamista tukevan viestintäpaketin suunnittelu ja toteutus (video).

  • Nuorten palvelusafari -toimintamallin konseptointi ja testaaminen nuorten ja paikallisten yritysten kanssa.

LOPPUTULOKSET

  • Kuntastrategiaan liitetty palvelulupaus nuorille

  • 3 ohjaavaa periaatetta palvelulupauksen toteuttamiseksi

  • Viestintäpaketti palvelulupauksen esittelemiseen ja muutoksen johtamiseen

  • Yhteenvetoraportti havainnoinnista, haastatteluista, testaamisesta ja projektin tuloksista.

  • Nuorten palvelusafari -toimintamallin testattu konsepti

“Uskon, että yhdessä tehtyä projektia muistelevat kaikki osallistujat lämmöllä vielä vuosien päästä. Helppo suositella yhteistyötä tehtaan tyyppien kanssa.”

bottom of page