top of page

GTK Geologian tutkimuskeskus

Kaivannaisalan innovaatioleirin suunnittelu ja fasilitointi

2023

Kaivannaisalan innovaatioleirin suunnittelu ja fasilitointi
arctic factory logo black.png

Suunnittelimme ja toteutimme kaivannaisalan innovaatioleirin yhteistyössä Geologian tutkimukeskuksen ja SmartNorth Oy:n kanssa. Toimeksiannossa Laadimme tiekartan Itä- ja Pohjois-Suomen kaivannaisalan toimijoiden strategisesta yhteistyöstä vastuullisen kaivannaisalan kehittämiseksi.


Innovaatioleirin työskentely toteutettiin Euroopan komission kehittämää Innovation Camp -metodologiaa mukaillen. Kokosimme yhteen tematiikkaan liittyviä toimijoita eri sektoreilta ja alueilta, tutustuttiin toisiin ja erityisesti kehittämisen tematiikkaan asiantuntija-alustusten myötä. Alustukset pitivät GTK:n johtaja sekä Euroopan komission älykkään erikoistumisen S3-ryhmän asiantuntija.


Innovaatioleirin toteutuksessa huomioitiin erityisesti työskentelyn kytkeytyminen aiemman ja päivitettävän strategisen toimintasuunnitelman mukaisiin teemoihin. Käytännön työskentelyn osalta innovaatioleirin osallistujat jaettiin mahdollisimman heterogeenisesti kolmeen haasteryhmään, joista kullakin oli oma käsiteltävä teemakokonaisuutensa. Lisäksi työskentelyssä huomioitiin poikkileikkaavia teemoja kuten osaamisen kehittäminen, vastuullisuus, ekosysteemi ja roolit, rahoituksen ohjaus. Varsinainen työskentely toteutettiin räätälöityjä digitaalisia työkirjoja hyödyntäen.


Innovaatioleirin lopputuloksena asiantuntijamme laativat kattavan yhteenvedon leirille osallistuneiden toimijoiden työstämistä tuloksista: sisällöt jaettiin kärkitavoitteisiin ja määritettiin niiden saavuttamiseksi tärkeimmät toimenpiteet, mistä tiivistettiin edelleen konkreettiset case-esimerkkikuvaukset. Yhteenvetoon koottiin myös visuaalinen tiekartta, jossa esitettiin kaikki toimenpiteet aikajanalla.


Asiantuntijoiltamme edellytettiin kaikkiaan kattavaa strategisen kehittämisen osaamista sekä kykyä suunnitella ja fasilitoida osallistava, sitouttava ja tehokas yhteiskehittämisen kokonaisuus.

TOIMENPITEET

  • Strategiseen haasteeseen perehtyminen

  • Kehittämis- ja fasilitointisuunnitelman laatiminen yhdessä tilaajan kanssa

  • Työmateriaalien tuottaminen (työkirjat, ohjeistukset, fasilitoinnin deck, videomateriaalit)

  • Innovaatioleirin fasilitointi

  • Yhteenveto ja tulosten visualisointi

LOPPUTULOKSET

  • Innovaatioleirin fasilitointisuunnitelma ja työkalut

  • Visualisoitu yhteenveto osallistujien työstämistä tuloksista

  • Case-esimerkkien kuvaukset

  • Tiekartta Itä- ja Pohjois-Suomen kaivannaisalan toimijoiden strategisesta yhteistyöstä vastuullisen kaivannaisalan kehittämiseksi

  • Teemaan liittyvät esittelyvideot

“Arctic Factory on soittolistani ensimmäisenä. Saimme sen minkä tilasimme aikataulussa ja budjetissa pysyen ja ennen kaikkea erittäin korkealaatuisena.”


“Asiantuntevaa palvelua josta on todellista hyötyä projektien tavoitteiden selkeyttämiseen.”
bottom of page