top of page

Sallan kunta

Asiakasymmärryksen muotoilu Sallassa

2021

Asiakasymmärryksen muotoilu Sallassa
arctic factory logo black.png

Toimimme palvelumuotoilukumppanina Sallan kunnan hallinnoimalle Sallan kansallispuiston valmistautumishankkeelle, jonka tavoitteena oli kasvattaa alueen yritysten ja elinkeinoelämän ymmärrystä ja tietotaitoa kansallispuiston myötä muuttuvista Sallan asiakkaista, heidän palvelutarpeistaan sekä niihin liittyvistä liiketoiminnallisista mahdollisuuksista. Toimeksiantoon kuului osallistavien työpajojen ja valmennusten suunnittelu ja toteutus, asiakas- ja käyttäjätiedon kerääminen kyselyillä ja työpajoilla sekä Sallan uusien asiakasprofiilien jäsentäminen visuaaliseen ja helposti käytettävään muotoon yrityksille ja kunnan viranhaltijoille ja kehittäjille.


Laajalla virtuaalisella kyselyllä kerättiin kattava määrä tietoa potentiaalisista uuden kansallispuiston kotimaisista ja kv-asiakkaista. Kyselyllä kartoitettiin asiakastarpeita ja odotuksia ja sen tuloksista tuotettiin analysoitu koonti. Osallistavalla työpajatyöskentelyllä aktivoitiin yrityksiä ja muita sidosryhmiä, jotta kunta ja alueen yritykset voivat mahdollisimman tehokkaasti reagoida muutokseen kehittämällä toimintaansa, palveluitaan ja tuotteitaan.


Lopputuloksena asiantuntijamme laativat Sallan strategista kehittämistyötä tukevat asiakasprofiilit sekä asiakasprofiilien mukaiset asiakaspolut (palvelupolku). Kokonaisuus visualisoitiin esitykseksi, jota voidaan käyttää kehittämistyössä auttamaan tulevien asiakkaidensa ja heidän ostokäyttäytymisensä ymmärtämistä.


Toimeksiannon onnistumisessa oli tärkeää Lapin alueellinen tuntemus sekä perehtyminen Sallan strategisiin suunnitelmiin. Asiantuntijoiltamme edellytettiin vahvaa osallistavan kehittämisen osaamista sekä kykyä kerätä ja analysoida kattava määrä sekä laadullista että määrällistä asiakastietoa.

TOIMENPITEET

  • Osallistavien työpajojen/valmennusten suunnittelu ja toteutus (yritykset, matkailutoimijat, kunnan henkilöstö)

  • Kyselytutkimuksen suunnittelu, toteutus ja analysointi (yli 600 vastausta suomeksi ja englanniksi)

  • Asiakasprofiilien ja palvelupolkujen rakentaminen

  • Visuaalisen viestintäpaketin rakentaminen ja esittely sidosryhmille (asiakasprofiilit ja palvelupolut) 

LOPPUTULOKSET

  • Yhteenveto ja analyysi kyselytutkimuksen vastauksista

  • Yhteenveto osallistavien työpajojen tuloksista

  • Koonti Sallan alueen uusista asiakasprofiileista ja palvelupoluista

  • Viestintäpaketti tukemaan muutoksen johtamista

bottom of page