Muotoilija ja generalisti souturetkellä

Olen miettinyt viime aikoina paljon vaikuttavuutta ja sitä, että miten varmistuisin siitä, että tekemisilläni on oikeasti positiivista vaikutusta elämäämme ja ympäristöömme, maailmaamme. Ajattelen, että muotoilijana minulla on vastuu kehittää ratkaisuja, joiden avulla parannetaan ihmisten ja yritysten elämää vastuullisesti ja kestävästi.Minulle muotoiluun on siis sisäänkirjoitettu ajatus siitä, että suunnitellessamme ja tehdessämme valintoja, meidän täytyy ajatella ratkaisujemme seurauksia.

Palvelumuotoilu on terminä nousussa, kuten se on ollut jo tovin. Tietyssä julkisen ja yksityisen sektorin toimistoväen kuplassa elävät ihmiset ovat varmasti ainakin kuulleet palvelumuotoilusta, elleivät ole sitä jopa työssään hyödyntäneet. Palvelumuotoilun ydin on kuitenkin monelle epäselvä: mitä siinä tehdään ja miksi sitä pitäisi hyödyntää. Syy on melko yksinkertainen: käytämme sitä ymmärtääksemme asiakkaan ja käyttäjän tarpeita tehdäksemme parempaa liiketoimintaa. Muotoilun ydin on käyttäjäymmärrykseen pohjautuvassa kehittämistyössä. Palvelumuotoilussa hyödynnämme käyttäjälähtöisen kehittämisen ja nopean testaamisen työkaluja ja menetelmiä kehittääksemme immateriaalisista asioista, palveluista, kokemukseltaan parempia.


Palvelumuotoilun ohella toinen kuplassa esiin tuleva termi on generalisti. Generalisti tarkoittaa ihmistä, jolla on mielenkiintoa, ymmärrystä ja kokemusta laajasti eri alojen asioista. Generalisti pystyy soveltamaan osaamistaan mahdollisimman laajasti erilaisissa yhteyksissä. Hän osaa hahmottaa kokonaisuuksia, tunnistaa ilmiöitä, analysoida syy–seuraussuhteita ja muodostaa ratkaisuvaihtoehtoja. Koin heurekan kuullessani ensimmäistä kertaa tästä määritelmästä. Löysin itseni. On siis ihan ok olla kiinnostunut monista asioista ja vaikuttaa eri aloilla, yhden tietyn kapean sektorin sijaan.


Generalisteilla ajatellaan olevan kyky ratkoa hyvin haastaviakin ongelmia, nähdä kokonaisuuksia ja ymmärtää eri näkökulmia. Koen, että nämä ominaisuudet ovat muotoilijan perusominaisuuksia.

Sisäistä heurekaa kokiessani tajusin, että muotoilijan työkalut ja generalistin tapa ajetella ovat mainio pari, erityisesti yhdessä ja samassa ihmisessä. Muotoilijan tehtävänä on luoda ratkaisuja ongelmiin, joita hän itse kohtaa ja havainnoi tai joita hänelle tuodaan ja tarjotaan. Tänään muotoilun kohteena saattaa olla kunnallisdemokratian päätöksentekoon liittyvät haasteet, ensi kerralla matkapuhelimien käyttöliittymä ja seuraavalla kerralla elämystapahtuman konseptointi. Projekteja on laidasta laitaan.


Muotoilija ei voi olla jokaisen alan asiantuntija mutta hän pystyy varioimaan generalistina ajatuksiaan ja toimintatapojaan kulloiseenkin teemaan ja projektiin liittyen. Hän ymmärtää vallitsevat lainalaisuudet ja alkuvaiheen ymmärryksen kasvattamisen tärkeyden. Ennen kaikkea hän kykenee viemään luovan prosessin läpi yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.


Laitetaan siis generalisti ja muotoilija samaan veneeseen ja katsotaan mikä sieltä tulee. Saattaa tulla kahden kilon siika tai verkkotolkulla affenta. Hyvää sieltä joka tapauksessa tulee.Julius O.


Kirjoittaja on muotoilutoimisto Arctic Factoryn toimitusjohtaja ja luova johtaja. Luonteeltaan ikuinen optimisti, jonka sisällä asuu pessimisti. Generalisti, joka aidosti uskoo, että nälänhädän poistaminen ja maailmanrauhan aikaansaaminen ovat mahdollisia toteuttaa. Niiden synnyttämiseksi tarvitaan vain hiukan aikaa ja viitseliäisyyttä.

3 katselukertaa0 kommenttia