• Eevi Pulli

Microsoft kokeili neljän päivän työviikkoa ja tuottavuus kasvoi 40%

Microsoft teki kesällä kokeilun, jossa Japanin konttori oli kiinni joka perjantai elokuun ajan. Kokeilun oli määrä tehostaa luovuutta ja tuottavuutta. Työntekijät saivat vapaapäivästä huolimatta täyden palkan. Yhtiö kertoi myös asettaneensa 30 minuutin aikarajan kokouksille sekä kehottaneensa työntekijöitä etäviestintään. Mittaustulosten mukaan tuottavuus parani 39,9% verrattuna elokuuhun 2018.


Vuonna 2018 Workforce Institute at Kronos havaitsi kyselyssään (joka tehtiin 3000 työntekijälle kahdeksassa maassa), että puolet täysiaikaisista työntekijöistä ajattelivat voivansa tehdä työnsä viidessä tunnissa päivässä, mikäli työ ei keskeytyisi jatkuvasti. U.K. study done in 2017 by deals site Vouchercloud tutkimuksessa selvisi että yksittäinen työntekijä tekee 2 tuntia 53 minuuttia päivässä tehokasta ja tuottavaa työtä. Andrew Barnesin johtama uusi-seelantilainen yritys Perpetual Garden on siirtynyt kokonaan työviikkoon, jossa tehdään neljä päivää töitä ja viides päivä on palkallinen vapaapäivä. Barnersin mukaan ydin on siinä, että työskennellään fiksummin, ei pidemmin.


Suurin haaste Barnersin mukaan on juurtunut ajatus siitä, että työviikko koostuu viidestä työpäivästä, jolloin useimmiten tehdään yhdeksästä viiteen töitä. Kysymys tuottavassa työnteossa ei ole siis siinä, että tehdään paljon töitä. Vaan siinä, että tehdään oikeita asioita, motivoituneesti. Tässäkään asiassa määrä ei korvaa laatua. Mikäli nelipäiväinen työviikko motivoi työntekijää tehokkuuteen ja innovatiivisuuteen, on järjestelmälle perusteet.

Nelipäiväinen työviikko tuskin kuitenkaan itsessään ratkaisee yhdenkään työpaikan ongelmia tai tuottavuuden puutosta. Nelipäiväinen työviikko on tapa järjestellä työt siten, että tehdään oikeita asioita oikealla tavalla, selkeä tavoite tähtäimessä. Tähtäin ei kuitenkaan asetu itsessään, se täytyy yhdessä asettaa. Maaliinkaan ei pääse itsestään, saati yksin. Sinne täytyy mennä yhdessä ja matkalla tarvitaan tukea, opastusta ja työkaluja.

Kyse on työn johtamisesta ja organisoinnista. Kyse on siitä minkälainen luottamussuhde johdolla ja työntekijöillä, tiimillä keskenään on. Mikäli perusta puuttuu ja johto vain huutaa "olkaa motivoituneita", ei muutosta parempaa synny. Täytyy ymmärtää, että kyse on yksilöistä, ihmisistä. Kyse on siitä mitä tarpeita meillä työntekijöinä tai johtajina on. Meillä on tavoitteita, meillä on mielitekoja, meillä haaveita ja tarpeita.

Uskoisin, että motivaation nouseminen neljän päivän työviikolla, perustuu osaltaan siihen, että työntekijä kokee luottamusta. Työntekijälle uskotaan niin suuri vastuu, että hänen uskotaan selviytyvän kaikesta tarpeellisesta, lyhyemmässä ajassa. Toinen näkökulma asiaan voi olla se, että motivaatiota nostaa oman henkilökohtaisen elämänlaadun parantuminen. Se, että ihmisellä on kahdeksan tunnin verran enemmän aikaa viikossa perheelleen, itselleen, on todella arvokasta. Se, että voit perjantaisin nukkua pitkään, hoitaa puutarhaa, urheilla, pelata videopelejä tai mennä uimaan lasten kanssa, tuo sisältöä elämään. Tuo elämän sisältö on kaiken ydin. Se, että voimme henkisesti hyvin, ja koemme erilaisia, mielihyvää tuottavia asioita, saa meidät iloitsemaan elämästä. Silloin kun iloitsemme elämästä, myös työt sujuvat paremmin ja tehokkaammin.

Barnersin johtama Perpetual Guardian on todennut henkilökunnan stressin vähentyneen ja sitoutuneisuuden lisääntyneen sen jälkeen, kun he kokeilivat 32-tuntista työviikkoa. Japanissa puolestaan jopa maan hallitus on suositellut työnantajia antamaan maanantai-aamut vapaiksi, jotta työnarkomania maassa asiat menisivät terveempään suuntaan. “Saimme odottamattoman reaktion asiakkailta. Suurin osa asiakkaistamme ei valittanut. He olivat vain kateellisia." Schulz-Hofen totesi CNBC:n haastattelussa.

Niinpä. Kateellisuus vain kertoo siitä, mitä me ihmiset oikeasti ajattelemme ja toivomme. Ja kun meidän ajatuksemme ja toiveemme ymmärretään, luodaan pohja toiminnalle, joka mahdollistaa menestymisen. Olemme muotoiluajattelun ytimessä.


Julius O.

Kirjoittaja on Arctic Factory -muotoilutoimiston johtaja. Muotoilija, joka itse ei juurikaan osaa tai halua erottaa elämäänsä erilaisiin laatikoihin. On yksi elämä, joka on syytä käyttää niin, että tuntee olonsa tyytyväiseksi. Edes useimmiten.

5 katselukertaa0 kommenttia